Gydytojų sąjunga su ministru preliminariai sutarė dėl 20 proc. didesnių algų nuo gegužės
Tre­čia­die­nį Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­ga (LGS) ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga pre­li­mi­na­riai su­ta­rė, kad me­di­kų al­gos ga­lė­tų bū­ti di­di­na­mos 20 proc. nuo ki­tų me­tų ge­gu­žės.

Tai trečiadienio vakarą žurnalistams pranešė A. Veryga ir LGS prezidentas Liutauras Labanauskas.

Anksčiau ministras kalbėjo, kad medikų algos turėtų didėti nuo liepos ir jos galėtų augti ne mažiau kaip 15 procentų.

Trečiadienį pasiektą susitarimą A. Veryga žada derinti su Vyriausybe. Kitas medikų ir ministerijos derybų etapas suplanuotos kitą savaitę.

Susitikime ministerijoje dalyvavo ir naujai kuriamo judėjimo – Lietuvos medikų sąjūdžio – atstovai, tačiau ministras pabrėžė, kad derybos vyksta su LGS.

„Turėtume atskirti ir aš šiandien bandžiau tai aiškiai mūsų susitikime įvardinti – mes turime įgaliojimą derėtis ir kalbėtis su profesinėmis sąjungomis. Peticijos autoriai nėra profesinė sąjunga, jie gali savo reikalavimus išsakyti, mes juos geranoriškai įsileidome stebėtojo teisėmis, jie turėjo teisę išsakyti savo pageidavimus, savo norus, taip pat ir Seimo nariai buvo pakviesti (...), bet derėjomės mes šiandien su profesinėmis sąjungomis“, – teigė A. Veryga.

L. Labanauskas sako, kad jei trečiadienį pasiektam susitarimui pritartų Vyriausybė, LGS nerengtų streikų.

„Jeigu tas susitarimas bus raštu pasirašytas, tada jokių akcijų vykdyti nebeturėsime teisės“, – teigė jis.

A. Verygos teigimu, pasiektas susitarimas galėtų būti įgyvendintas tik gavus Finansų ministerijos sutikimą medikų algoms panaudoti didesnę nei anksčiau planuota Privalomojo sveikatos draudimo fondą (PSDF) rezervo lėšų dalį.

Lietuvos medikų sąjūdžio iniciatorius Vytautas Kasiulevičius savo ruožtu žurnalistams sakė, kad nepaisant ministro sutarimo su L. Labanausku, naujas judėjimas toliau laikosi reikalavimų didinti atlyginimus 30 proc. nuo sausio. Kol kas neformalus medikų sambūris, pasak V. Kasiulevičiaus, savo reikalavimų pirma sieks per derybas su Seimo nariais, o kaip spaudimo priemonę gali naudoti ir įvairias protesto formas. Skelbti streiko neformalus judėjimas negali.

„Mes visų pirma taikaus politinio proceso šalininkai, bet perspėjame, kad neįvykdžius mūsų reikalavimų mes persvarstysime savo strategiją (...). Streikas yra paskutinė forma, yra ir kitų protesto formų, kurias galime surasti. Yra labai daug – jūs pamatysite, norime, kad tai būtų siurprizas“, – kalbėjo jis.

V. Kasiulevičius taip pat aiškino, kad L. Labanauskas turėtų siekti ambicingesnių tikslų. Jis ragina sušaukti neeilinį Lietuvos gydytojų sąjungos suvažiavimą ir įgalioti L. Labanauską derėtis dėl būtent medikų sąjūdžio keliamų sąlygų.

Sveikatos apsaugos ministerijos skelbtais duomenimis, praėjusiais metais vidutinis mėnesinis gydytojų darbo užmokestis etatui Lietuvoje siekė apie 1368 eurus, slaugytojų – 689 eurus, neatskaičius mokesčių. 2017 metais pirmo pusmečio duomenimis, vidutinis gydytojų mėnesio darbo užmokestis siekė apie 1500 eurų, slaugytojų – 752 eurus, neatskaičius mokesčių.