Gydytojai rezidentai galės teikti daugiau paslaugų, turės daugiau socialinių garantijų
Sei­mas šeš­ta­die­nį pri­ėmė pa­tai­sas, ku­rio­mis kei­čia­ma gy­dy­to­jų re­zi­den­tų dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­ma bei įtei­si­na­mos eta­pi­nės kom­pe­ten­ci­jos.

Pataisos priimtos už balsavus 81, prieš 3, susilaikius 29 Seimo nariams. Naujoji tvarka įsigalios nuo kitų metų pradžios, pranešė Seimo Ryšių su visuomene skyrius.

Sveikatos apsaugos ministerija pataisomis siekia padidinti jaunųjų gydytojų socialines garantijas, suteikti jiems galimybę teikti daugiau gydymo paslaugų pagal pasirengimo lygį.

Įvedus etapines kompetencijas gydytojas rezidentas palaipsniui įgytų savo pasirinktos specialybės kompetencijas ir gautų tai patvirtinantį pažymėjimą.

Su gydytoju rezidentu bus sudaroma terminuota darbo sutartis, jaunajam gydytojui bus mokama pareiginė alga, kuri bus apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. Jaunesniajam gydytojui rezidentui bus taikomas 7,6 pareiginės algos koeficientas, vyresniajam gydytojui rezidentui – 8,1.

Pakopinių kompetencijų pripažinimo pažymėjimai bus išduodami ir tiems asmenims, kurių medicinos rezidentūros studijos prasidėjo iki šio įstatymo įsigaliojimo, jeigu jų rezidentūros studijos atitinka pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimo išdavimo reikalavimus.

Tais atvejais, kai gydytojas rezidentas iki įstatymo įsigaliojimo gavo didesnę pareiginę algą nei po perskaičiavimo, jam bus toliau mokama iki įstatymo įsigaliojimo mokėta pareiginė alga.