Grupė konservatorių siūlo valstybės institucijose įrengti zonas vaikams
Gru­pė kon­ser­va­to­rių siū­lo vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se įreng­ti spe­cia­lias zo­nas, kur dir­ban­tys tė­vai tam ti­kram lai­kui ga­lė­tų pa­lik­ti vai­kus. Su to­kiu siū­ly­mu par­la­men­ta­rai krei­pė­si į prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį, Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pra­nckie­tį, Mi­nis­trų ka­bi­ne­tą.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovai sako, kad tai būtų simbolinis žingsnis siekiant geresnių sąlygų tėvams derinti šeimos įsipareigojimus su darbu, taip pat paskatintų privatų sektorių kurti draugišką šeimoms infrastruktūrą.

Premjeras S. Skvernelis pažymi, kad bet kokios iniciatyvos, padedančios šeimoms su vaikais, yra sveikintinos, bet šiuo atveju turėtų įvykti lūžis ir visuomenės požiūryje, kad vietos vaikams valstybės įstaigose nebūtų suprastos kaip privilegija valdininkams.

„Noriu atkreipti dėmesį į praktinius iššūkius, kurie kyla jaunoms šeimoms, derinant profesinę karjerą ir darbo įsipareigojimus, ir manom, kad labai gražus simbolinis žingsnis, aišku, neišsprendžiantis visos problemos, kad šeimos, ištikus nenumatytai situacijai, pavyzdžiui, kaip gripo epidemija, galėtų eiti į darbą ir turėtų galimybę turėti erdvę vaikams“, – BNS iniciatyvą komentavo kreipimosi iniciatorė M. Navickienė.

Anot parlamentarės, specialios zonos vaikams galėtų būti įkurtos Seime, Vyriausybėje, ministerijoje, „visur, kur dirba šeimos ir turi vaikų“, ir „parodytų labai gražų pavyzdį privačiam sektoriui“.

„Reikia, kad žmonės susėstų ir pagalvotų, ar tai būtų zona su auklėmis, ar be auklių, tik pritaikyti tam erdvę, kur būtų galima saugiai matomoje vietoje palikti vaikus, kur būtų žaislų, tam tikrų baldų, ir vaikai galėtų praleisti laiką, vieną valandą, dvi valandas, tris valandas, pagal poreikį“, – sakė M. Navickienė.

Premjeras S. Skvernelis pažymi, kad socialiai atsakingi darbdaviai siekia sudaryti sąlygas tėvams derinti darbą su šeima, o valstybės institucijų atveju tokios zonos galėtų būti įkurtos, ypač projektuojant naujus pastatus.

„Tas darbdavys, kuris galvoja apie savo darbuotojus, ir darbuotojai jam vertybė, sudaro visas sąlygas, kad tiek darbuotojai, tiek jų šeimos jaustųsi reikalingi tai institucijai. Aš tikrai matau tame prasmę, tik reikia ir visuomenės nuomonę tam tikrą perlaužti, kad nebūtų vėl sakoma, kad biurokrati vėl nori sau kažkokių privilegijų, kaip dažniausiai pas mus būna vertinama“, – BNS konservatorių kreipimąsi komentavo S. Skvernelis.

„Zonos, kur būtų galima palikti vaikus trumpam laikui, prižiūrėtų kažkas, yra socialai atsakingame versle įprasta praktika ir valstybė kaip darbdavys, ypatingai projektuojant naujus pastatus, galėtų tai padaryti“, – kalbėjo premjeras.

Anot M. Navickienės, atskiros zonos vaikams būtų privilegija juos auginantiems žmonėms – ir jie jos nusipelnė. „Tai būtų privilegija dirbantiems žmonės, ir manau, kad ta privilegija tikrai pelnyta, ar privačiam sektoriuje, ar viešame sektoriuje, ir (tai įdiegus viešajame sektoriuje – BNS) privačiame sektoriuje darbdaviai būtų motyvuoti labiau rūpintis“, – sakė konservatorė.