Grįžta prie Seimo narių skaičiaus mažinimo diskusijų
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­ko, kad kar­tu su pre­zi­den­to rin­ki­mais bei re­fe­ren­du­mu dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ki­tų me­tų ge­gu­žę pi­lie­čiai ga­lė­tų ap­sisp­ręs­ti ir dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mo.

Anot jo, tai būtų papildoma paskata žmonėms dalyvauti balsavime.

„Reikėtų paskelbti galbūt ir kitą referendumą vienu metu, pavyzdžiui, Seimo narių skaičiaus sumažinimą. Manau, kad tai atvestų labai daug žmonių į tą referendumą. Jau mes esame tą aptarę, politologai pritaria tam, kad optimalus Seimas Lietuvai būtų 121 asmuo“, – Žinių radijui teigė V. Pranckietis.

Jis tvirtino, kad referendumą dėl dvigubos pilietybės rengti kartu su prezidento rinkimais siūloma siekiant didesnio rinkėjų dalyvavimo, mažesnių išlaidų.

Antradienį V. Pranckietis informavo, kad referendumas dėl dvigubos pilietybės instituto išplėtimo galėtų vykti dvi dienas – kitų metų gegužės 12-ąją ir 26-ąją, ir sutaptų su prezidento rinkimais. V. Pranckietis taip pat pabrėžė, kad vis dėlto prioritetas būtų referendumą surengti per vieną dieną.

Kaip informavo Vyriausioji rinkimų komisija, 2019 metais per antrąjį prezidento rinkimų turą gegužės 26 dieną numatomi ir Europos Parlamento rinkimai. Kitąmet vyks ir savivaldos rinkimai, jie planuojami vasario pabaigoje arba kovo pradžioje.

Tikslią prezidento, savivaldybių tarybų, Europos Parlamentų rinkimų bei referendumų datas skelbia Seimas.