Grįš prie partijų finansavimo modelio
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad po Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dų dėl vers­lo ir po­li­ti­kos ry­šių bus grįž­ta­ma prie dis­ku­si­jų, kaip keis­ti da­bar­ti­nį par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lį.

S. Skvernelis interviu LRT radijui antradienį teigė, kad gali būti diskutuojama ir dėl buvusio Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovo Mečio Laurinkaus viešai išsakyto siūlymo grįžti prie anksčiau galiojusio modelio, kuomet verslui buvo leidžiama finansuoti partijas.

„Tai buvo panaikinta kaip, galbūt, neskaidri priemonė. Bet yra ir šalininkų Mečio Laurinkaus pozicijos, nes tuo metu bent jau oficialiai matėsi, kuris juridinis asmuo kokią politinę jėgą remia. Tai, manau, šitos diskusijos tikrai grįš ir mes turėsime ieškoti geresnio finansavimo modelio, optimalesnio politinių partijų ir komitetų, nei jis yra dabar“, – LRT radijui teigė premjeras.

Ramūnas Karbauskis vertina skeptiškai

Valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis skeptiškai vertina svarstymus, kad reikėtų vėl leisti juridiniams asmenims finansuoti partijas.

Anot jo, tai draudžianti dabartinė politinių organizacijų finansavimo tvarka yra gana pagrįsta.

„Mes labai gerai matome tam tikrą laikotarpį, kuris leido partijoms (gauti juridinių asmenų paramą – BNS), atsiverskite partijų finansavimą ir įmonės, kurios dabar minimos tose (Valstybės saugumo departamento – BNS) pažymose, ten jas visas rasite“, – antradienį Seime žurnalistams sakė R. Karbauskis.

„Man atrodo, kad dabartinė tvarka pakankamai apgalvota, bet jeigu bus tokie siūlymai mes tikrai tarsimės, šnekėsimės, bet tikrai tokių siūlymų negirdėjau“, – teigė jis.

Premjeras Saulius Skvernelis antradienį LRT radijui tvirtino, kad po Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadų dėl verslo ir politikos ryšių bus grįžtama prie diskusijų, kaip keisti dabartinį partijų finansavimo modelį.

Anot Vyriausybės vadovo, gali būti diskutuojama ir dėl buvusio VSD vadovo Mečio Laurinkaus viešai išsakyto siūlymo grįžti prie anksčiau galiojusio modelio, kai verslui buvo leidžiama finansuoti partijas.

„Tai buvo panaikinta kaip, galbūt, neskaidri priemonė. Bet yra ir šalininkų Mečio Laurinkaus pozicijos, nes tuo metu bent jau oficialiai matėsi, kuris juridinis asmuo kokią politinę jėgą remia. Tai, manau, šitos diskusijos tikrai grįš ir mes turėsime ieškoti geresnio finansavimo modelio, optimalesnio politinių partijų ir komitetų, nei jis yra dabar“, – LRT radijui teigė premjeras.

Lietuvoje verslo ir fizinių asmenų parama partijoms uždrausta nuo 2012-ųjų, tuomet įvestos valstybės dotacijos. Pataisas inicijavo prezidentė Dalia Grybauskaitė. Vėliau draudimas remti fiziniams asmenims sušvelnintas – leista tą daryti politinių kampanijų metu su tam tikrais apribojimais.