Gitanas Nausėda: Estijos politikai tiesiog labiau myli savo šalį ir žmones?
Kuo ski­ria­si Lie­tu­vos ir Es­ti­jos po­li­ti­kai so­cia­li­nia­me tink­le svars­to eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da: Lie­tu­vos po­li­ti­kai „per už­pa­ka­li­nes du­ris ban­do įneš­ti“ kaž­kam nau­din­gą že­mės įsi­gi­ji­mo iš­lai­dų nu­ra­šy­mą, o tuo me­tu es­tai vyk­do dar­nią re­gio­nų plė­tros ska­ti­ni­mo prie­mo­nę.

G. Nausėda Lietuvoje vis bandomą Seime „prastumti“ žemės įsigijimo išlaidų nurašymą iš apmokestinamų pajamų ir taip pateisinamą „pinigų plovimą“ lygina su Estijos politikų elgesiu. Jo pastebėjimu, estai kuria ne butaforinę, o darnią regionų plėtros programą, kurioje siekiama valstybinio sektoriaus darbo vietas paskirstyti visoje šalyje, o ne paliekant tik sostinėje, Taline. „Niekas man neįrodys, kad estai yra protingesni už mus, bet gal Estijos politikai tiesiog labiau myli savo šalį ir jos žmones?“, rašo G. Nausėda.

„Estijos valdžia imasi įgyvendinti tai, ką mūsiškė kalbėjo tik per rinkimus: iki 2019 metų vyriausybė iš sostinės Talino į regionus perkels maždaug 1000 gerai apmokamų darbo vietų. Estijos vyriausybės posėdyje buvo apžvelgta valstybinio sektoriaus darbo vietų perkėlimo programa. Kiekviena ministerija parengė pasiūlymus ir pati koordinuos šį procesą. „Valstybė suinteresuota, kad aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų būtų visoje Estijoje. Mes turime siekti, kad, be Talino, ir kiti regionai dirbtų šia kryptimi. Kad vietos gyventojai, ieškodami kur realizuoti savo potencialą, nebūtų priversti važiuoti tik į Taliną“, – teigia Juris Ratas, Estijos premjeras.

Dalies valstybės darbo vietų programa parengta, o kai kur jau ir pradėta įgyvendinti. Kai kurie regionai turėtų pasistengti pritraukdami šias valstybines darbo vietas. Anot premjero, darbo vietų perkėlimas iš Talino yra vienas iš prioritetinių vyriausybės uždavinių. Vienas iš būdų perkelti darbo vietą yra naujų etatų steigimas regioninėse įstaigose ar filialuose. Kitas – kai valstybės tarnautojui pasitraukus naujo specialisto ieškoma regione – pavyzdžiui, taip ketina elgtis Mokesčių-muitinės departamentas. Yra ir tokių valstybės įstaigų, kurios bus visiškai iškeltos į regioną. Viena jų – Geologijos tarnyba – įsikurs Rakvėrės mieste.“