Gintautas Paluckas: partijos valiai nepaklūstančius socialdemokratus svarstys etikos komisija ir vadovybė
Su­si­ta­ri­mą su „vals­tie­čiais“ su­da­riu­sių Sei­mo so­cial­de­mo­kra­tų el­ge­sį svars­tys par­ti­jos eti­kos ko­mi­si­ja ir pre­zi­diu­mas, sa­ko par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

Jo teigimu, politikams gresia pastaba, papeikimas arba pašalinimas iš partijos.

„Partija tuos klausimus sprendžia – statute viskas aiškiai pasakyta. Tais atvejais, jei kažkas nesilaiko partijos sprendimo, turi du kelius: arba netrukdyti įgyvendinti partijos sprendimui, arba Etikos ir procedūrų komisija įvertins, kokią tai turi reikšmę partijos reputacijai, autoritetui ir panašiai. Klausimas bus neabejotinai svarstomas partijos Etikos ir procedūrų komisijoje ir prezidiume“, – žurnalistams pirmadienį teigė G. Paluckas.

Anot jo, šiuo metu iš partijos skyrių „plaukia įvairūs pareiškimai, prašymai ir reikalavimai tos frakcijos dalies atžvilgiu“, kurie ir bus svarstomi – anot jo, etikos komisija gali siūlyti skirti politikams pastabą, papeikimą arba šalinti iš partijos.

„Jums įdomu kieno bus galva nukirsta iš karto, bet tai yra kraštutinė priemonė, taikoma nedažnai. Aš gerbiu Liną Linkevičių, kuris matydamas, kad jo nuostatos nesutampa su partijos, tiesiog pats nusprendė trauktis iš partijos ir taip išsprendė visus klausimus“, – pabrėžė socialdemokratų vadovas.

LSDP taryba savaitgalį nusprendė trauktis iš koalicijos, bet pirmadienį pranešta, kad socialdemokratų frakcija Seime nusprendė tęsti bendradarbiavimą su „valstiečiais“. Už tokį susitarimą balsavo 10 frakcijos narių iš 17.