Gintautas Paluckas: koaliciją parėmusiems socdemams – ne pakeliui su partija
Su­si­ta­ri­mą su „vals­tie­čiais“ pa­si­ra­šę so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­riai tu­rė­tų at­siim­ti par­ašus, ki­tu at­ve­ju jiems ne pa­ke­liui su par­ti­ja, sa­ko par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

„Sprendimas labai elementarus – tie žmonės, kurie pasirašė tą frakcijų koaliciją, atšaukia savo parašus ir laikosi savo partijos priimto sprendimo. Todėl, kad yra priimtas partijos sprendimas. Jei nori keliauti su partija, nori būti partijos nariu tu turi klausyti, ką tau sako partija“, – portalo delfi.lt vaizdo konferencijoje antradienį sakė G.Pauckas.

Anot jo, frakcijos narių sprendimai gali keistis vystantis situacijai.

„Vieną dalyką pasakai vieną dieną, kitą dalyką gali pasakyti kitą dieną, įvertinęs naują situaciją ir naujus argumentus. Taip politikoje kartais būna“, – svarstė G.Paluckas.

Dabar susiklosčiusi padėtis, kai didesnioji Seimo socialdemokratų frakcijos dalis nepaisydama partijos tarybos valios sudarė koaliciją su „valstiečiais“, anot socdemų lyderio yra žalinga visiems ir turi būti kuo greičiau išspręsta.

„Šis scenarijus yra žalingas absoliučiai visiems – partijai personaliai ir frakcijai. Todėl tokia situacija tikrai negali tęstis ir turi būti priimti sprendimai ir vienaip ar kitaip šį situacija turi būti išspręsta. (...) Jei yra 10 – 11 žmonių, kurie mano, jog gali elgtis priešingai nei sprendžia partija, tai tikrai jie tai galės daryti galbūt ne partijos sąraše. (...) Tikrai visas pastangas dedu ir stengiuos išvengti tokios scenarijaus, bet sąmoningai, ne atsitiktinai, nepaklusti partijos sprendimams yra labai aiškiai rodoma – mes nenorime būti su partija. Mes traukiamės tolyn ir mes tolstame labiau nuo priimtų sprendimų“, – kalbėjo G.Paluckas.

Jis taip pat patikino galintis garantuoti, kad socialdemokratai frakciją Seime bet kuriuo atveju turės.

Šiuo metu socialdemokratai turi 19 narių frakciją Seime, įskaitant du „darbiečius“.

13 frakcijos narių savo parašais yra parėmę koalicijos deklaraciją su Valstiečių ir žaliųjų frakcija. Keturi socialdemokratai yra pareiškę neketinantys palaikantys partijos tarybos sprendimą ir nesijungsiantys prie valdančiųjų. Tačiau pastarieji nesitraukia iš frakcijos, nes įsteigti naujai frakcijai neturi pakankamai narių – pagal Seimo statutą naują frakciją parlamente gali ne mažiau nei septyni Seimo nariai.

G.Paluckas antradienį delfi.lt aiškino kol kas negalįs atskleisti, kokią ir kokiu būdu sudarytą frakciją Seime turįs omenyje ir kalbėjo užuominomis.

„Partija frakciją turės bet kokiu atveju. Aš tą garantuoju. Septyni žmonės tikrai bus ir frakcija bus. Politikoje kai kurie dalykai, kurie kai įvyksta – jie įvyksta. Mes turime planą visiems atvejams“, – kalbėjo G.Paluckas.

Šeštadienį Socialdemokratų partijos taryba nutarė pasitraukti iš valdančiosios koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Pirmadienį paaiškėjo, kad tokiam sprendimui nepritariantys Seimo Socialdemokratų frakcijos nariai pasirašė susitarimą su „valstiečiais“ dėl koalicijos sudarymo. Pastarųjų sprendimą turėtų svarstyti partijos Etikos komisija.