Gintautas Paluckas dėl partijos skilimo yra ramus
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas, rea­guo­da­mas į iš par­ti­jos pa­si­trau­ku­sių par­la­men­ta­rų spren­di­mą kur­ti nau­ją po­li­ti­nę or­ga­ni­za­ci­ją, sa­ko ne­si­bai­mi­nan­tis LSDP ski­li­mo.

Jis teigė, kad LSDP niekaip nevertina naujojo darinio, nes tai yra politinė jėga, „kuri įsivaizduoja, kad prisidengus socialdemokratų pavadinimu sugebės iš Socialdemokratų partijos pritraukti ir suklaidinti dalį visuomenės palaikymo“.

„Bet aš stipriai abejoju tokia sėkme. Žmonės turi teisę burtis į politines organizacijas ir partijas. Ir jei pavyks suburti 2 tūkstančius narių, tai tokia partija, matyt, bus įsteigta. Bet jos vertę ir svorį patikrins rinkėjai. O dėl partijos skilimo, išsivaikščiojimo aš esu ramus. Taigi, matyt, jiems teks pasiieškoti didžiosios dalies narių vis dėlto už Socialdemokratų partijos ribų“, – BNS sakė G. Paluckas.

Apie naujos partijos būrimą pranešė iš LSDP prieš kelias savaites pasitraukę buvę įtakingi LSDP senbuviai: buvę premjerai Gediminas Kirkilas, Algirdas Butkevičius, taip pat parlamentarai Andrius Palionis, Irena Šiaulienė, Juozas Bernatonis, Rimantė Šalaševičiūtė, Rimantas Sinkevičius ir Artūras Skardžius.

Jie pasitraukė iš LSDP, nelaukdami pašalinimo iš partijos už tai, kad nepakluso partijos tarybos sprendimui trauktis į opoziciją.

A. Butkevičius BNS nurodė apie naują politinę jėgą žinantis nedaug ir tvirtino, kad apie jo pavardės įtraukimą į kreipimąsi su niekuo nekalbėjo.

LSDP yra deklaravusi, kad turi daugiau kaip 19 tūkst. narių.