Genocido tyrėjai nardins jaunuolius į sovietinę pilkumą
Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-ųjų me­ti­nių pro­ga Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro (LGGRTC) pa­da­li­nys – Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nis komp­lek­sas – par­en­gė moks­lei­vių gru­pėms ne­mo­ka­mas eks­kur­si­jas ir edu­ka­ci­nes prog­ra­mas, ku­rios leis su­pa­žin­din­ti jau­ni­mą su so­vie­ti­niu re­ži­mu, oku­pan­tų vyk­dy­to­mis eg­ze­ku­ci­jo­mis ir tuo­me­čio gy­ve­ni­mo pil­ku­ma.

Nuo vasario 1-osios iki šių metų pabaigos šalies moksleiviai kviečiami nemokamai lankytis Vilniuje esančiame Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse, sužinoti jo istoriją, dalyvauti edukacinėse programose. Čia bus įdomiai, išradingai, įtaigiai pristatomas sovietinio okupacinio režimo Lietuvai primestas pilkas, nykus, nuobodus, o mėginusiesiems jam priešintis – pavojų kupinas gyvenimas.

Muziejinė ekspozicija "Tuskulėnų dvaro paslaptys".

Nors šios ekskursijos ir edukacinės programos skirtos moksleiviams, prie jų prisidėti kviečiami ir suaugusieji. „Per pristatymą sulaukę pirmųjų lankytojų supratome, kad šių dienų jaunimas sunkiai įsivaizduoja, jog tai, apie ką pasakojame, galėjo patirti jų tėvai ar seneliai. O atėję vyresni žmonės mums sako: „Štai čia viskas apie mane“, – kalbėjo Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vedėja Dovilė Lauraitienė.

Pažintis su aukomis ir jų budeliais

Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas – kadaise Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų šeimoms, vėliau – vienuoliams, paskui – caro valdininkams, po jų – lenko valdininko šeimai priklausiusi, o galiausiai – sovietų nacionalizuota dvarvietė. Sovietmečiu joje įkurta mūsų tautos pasipriešinimą okupacijai slopinusio NKVD viršininko vasarvietė. Ant Neries kranto įsikūrusiame dvare represinės žinybos vadovui netrukdė vasaroti ir tai, kad didžiule tvora apjuostoje teritorijoje buvo užkasamos Vilniaus NKVD kalėjimo budelių nukankintos aukos – iš viso 767 žmonės.

„Sovietmečiu aukšta medine tvora aptvertą dvarvietę uoliai saugojo sargyba. Ji vaikė ne tik pernelyg arti priėjusius žmones, bet ir šunis. Keturkojus buvo įsakyta vyti dėl to, kad šie iš po žemių neiškapstytų čia užkastų nužudytųjų palaikų“, – sakė D. Lauraitienė. Ji pabrėžė, jog šis faktas bus atskleidžiamas tiems moksleiviams, kurie atvyks į memorialinio komplekso specialistų parengtas ekskursijas ir edukacinius renginius.

D. Lauraitienė priminė, kad Tuskulėnų dvaro teritorijoje tyrimus atlikę archeologai atkasė 724 aukų palaikus. Septynių žmonių palaikus pasiėmė ir savo kapavietėse palaidojo artimieji, kiti ilsisi šiame komplekse įrengtame kolumbariume.

„Kalbėdami apie nužudytuosius stengiamės atskleisti ir Sovietų Sąjungos represinių struktūrų veikimo metodus, taip pat supažindiname su surinktomis egzekucijų organizatorių ir vykdytojų biografijomis“, – aiškino vedėja. Ji pridūrė, kad vienas labiausiai Vilniuje pasižymėjusių egzekutorių – daugybę sovietinių apdovanojimų už šią veiklą pelnęs kariškis Vasilijus Dolgirevas. Šio vyro rankos suteptos daugiau kaip 600 žmonių krauju.

Įdomus pateikimas

„Mūsų edukacinės programos parengtos siekiant parodyti, kokį poveikį sovietinė okupacija stengėsi padaryti ir padarė lietuvių tautos moralei, išpažintai religijai, kultūrai, valstybingumui“, – pažymėjo D. Lauraitienė. Su žmonių nukultūrinimu, nukrikščioninimu, papročių, turėtų tradicijų sunaikinimu, primestomis sovietinėmis šventėmis ir tuomete pilka kasdienybe supažindina ne viena memorialinio komplekso pristatoma edukacinė programa.

„Esame parengę ir kitokią programą – prie kompiuterio prisėdusiems moksleiviams pateikiamos sovietmečiu dažnos situacijos, o šiandienos jaunuoliams reikia pasirinkti, kaip jie vienu ar kitu atveju pasielgtų“, – pasakojo D. Lauraitienė. Kompiuterinė programa kiekvieną sprendimą įvertina ir paaiškina, ar tai prisitaikėlio, ar disidento pasirinkimas. „Stebime, kiek aistrų sukelia toks vertinimas, kiek diskusijų paskatina“, – teigė vedėja. Anot jos, memorialinio komplekso specialistų parengtose programose dalyvaujantiems jaunuoliams taip pat būna įdomu išgirsti, kaip prieš kelias dešimtis metų jų bendraamžiai bandydavo maištauti prieš sovietinį režimą ir kokių pasekmių už tai sulaukdavo.

LGGRTC Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė tvirtino, kad Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso rengiamų ekskursijų ir edukacinių programų tikslas – kuo įvairesnėmis priemonėmis supažindinti jaunimą su tuo mūsų tautos istorijos etapu, kai jai teko išgyventi okupaciją, ir parodyti piliečių bandymus priešintis priespaudai. „Į nemokamas ekskursijas ir edukacines programas laukiame atvykstant moksleivių iš visos šalies. Tačiau drauge noriu pabrėžti: jei dėl vienų ar kitų priežasčių moksleiviai negali aplankyti Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplesko, mes, LGGRTC specialistai, esame pasirengę nuvažiuoti pas juos ir perteikti sukauptas žinias“, – tikino G. Jakubonienė.

Edukacinio žaidimo "Sovietinis inkubatorius" dalyviai.