Generalinis prokuroras priverstas teisintis dėl kursioko iš „MG Baltic“
Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis ka­te­go­riš­kai ne­igia po pa­sky­ri­mo į par­ei­gas su­si­ti­ki­nė­jęs su ko­kiais nors vers­lo kon­cer­no „MG Bal­tic“, ku­riam yra įteik­ti kal­ti­ni­mai po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je, at­sto­vais, pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra. 

Vis dėlto E.Pašilis 2016 m. vasarą dalyvavo bendrakursių susitikime, kuriame taip pat buvo koncerno valdybos narys advokatas Romanas Raulynaitis.

„Tai jau buvo skelbta viešai, atsakant į žurnalistų klausimus. Vienintelis susitikimas su buvusiu kurso bendramoksliu R. Raulynaičiu vyko kurso susitikime 2016 m. pradžioje, maždaug mėnuo po paskyrimo į pareigas. Kurso susitikimas vyko viešoje vietoje – kavinėje, dienos metu. Jo metu asmeniškai su R. Raulynaičiu bendrauti neteko, tik abu dalyvavome tame pačiame renginyje. Jokių kitų susitikimų, bendravimo su minimo koncerno atstovais nėra buvę. „ – teigia generalinis prokuroras E. Pašilis.

Kiek anksčiau pranešta, kad buvusio koncerno viceprezidento Raimondo Kurlianskio advokatas Simonas Slapšinskas pareiškė, jog „MG Baltic“ politinės korupcijos bylos tyrimas buvo atliekamas selektyviai, o tai, pasak jo, galima įrodyti ir tuo, jog teisėsauga neapklausė su „MG Baltic“ atstovais susitikinėjusio generalinio prokuroro Evaldo Pašilio.

„Mes disponuojame informacija, kad teisėsaugos institucijos turėjo informacijos, kad po paskyrimo į generalinio prokuroro pareigas E. Pašilis taip pat buvo susitikęs ir ne kartą susitikęs su „MG Baltic“ atstovais“, – kalbėjo advokatas.

„Apie tai, kur vyko tokie susitikimai, kas juose buvo kalbama, mano klientas pateiks šitą informaciją teisminio nagrinėjimo metu“, – pridūrė jis.