Gediminas Kirkilas atmeta raginimus atšaukti susitarimą su „valstiečiais“
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja re­ko­men­da­vo par­la­men­te dir­ban­tiems so­cial­de­mo­kra­tams at­šauk­ti su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga pa­si­ra­šy­tą frak­ci­jų su­si­ta­ri­mą dėl koa­li­ci­jos.

Komisija konstatavo, kad sprendimas sudaryti frakcijų koaliciją Seime „buvo priimtas nepaisant LSDP tarybos nutarimu priimto sprendimo ir prieštarauja jo esmei, neatitinka partijos išreikštos valios ir LSDP Statuto reikalavimų“.

„LSDP Etikos ir procedūrų komisija nutarė rekomenduoti LSDP nariams, kurie yra ir LSDP frakcijos nariai Seime, per savaitę pašalinti statuto pažeidimus bei informuoti komisiją apie rekomendacijos įvykdymą ar atsisakymą ją vykdyti“, – teigiama trečiadienį išplatintame partijos pranešime.

Krizė socialdemokratų partijoje kilo, kai šeštadienį partijos taryba nusprendė trauktis iš valdančiosios koalicijos su „valstiečiais“, tačiau pirmadienį paaiškėjo, jog šiam sprendimui nepritariantys Seimo frakcijos nariai pasirašė susitarimą dėl naujos frakcijų koalicijos sudarymo.

Šią deklaraciją pasirašęs Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas BNS pareiškė, kad Konstitucija saugo partijų narius nuo spaudimo.

„Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, partijos nariams negali būti jokio spaudimo – partinio, lobistinio, jokio kitokio“, – sakė politikas.

Jis tvirtino, kad frakcija svarstys, ką daryti po etikos sargų sprendimo: „Jei bus rimti argumentai – atsitrauksime, bet aš kol kas jų negirdžiu“.

Frakcijų susitarime dėl koalicijos yra 11 Seimo socialdemokratų parašų.