Gedimą patyręs Lietuvos karinių pajėgų orlaivis “Spartan“ C-27J nusileido Lietuvoje
Ge­gu­žės 3 d. nak­tį kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui Rai­mon­dui Ka­rob­liui su de­le­ga­ci­ja grįž­tant iš Ma­lio pa­ke­liui į Vil­nių Ita­li­jo­je Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­lai­viui „Spar­tan“ C-27J ap­tik­tas ne­di­de­lis ge­di­mas, ta­čiau va­ka­re or­lai­vis sėk­min­gai nu­si­lei­do Lie­tu­vo­je.

Katvirtadienį vakare, apie 22.30 val., Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose sėkmingai nusileido gedimą patyręs Lietuvos karinių pajėgų transporto orlaivis „ Spartan“ C-27J .

Lėktuvo įgula Italijoje sėkmingai atliko visus būtinus remonto darbus, nuėmė pažeistą detalę. Orlaivis kiek apribotu ir mažesniu nei įprastai greičiu sugrįžo į Lietuvą.

Artimiausiu metu planuojamas šio lėktuvo kapitalinis remontas. Jis bus pradėtas po to, kai antrasis, neseniai suremontuotas Lietuvos karinių oro pajėgų orlaivis „Spartan“ C-27J, praeis technines procedūras ir artimiausiu metu stos į rikiuotę.Šiuo metu gedimas – atplyšusi lėktuvo dugno plokštė – šalinimas ir planuojama orlaivis artimiausiu metu grįš į Lietuvą. Delegacija į Lietuvą grįžta civilinėmis oro linijomis.

Orlaivio „ Spartan“ gedimas pastabėtas, kai šią naktį orlaivis pagal planą nusileido kuro papildymui Katanijoje, (Italija). 01 10 val. turėjo tęsti kelionę. Papildymo metu vizualiai apžiūrint lėktuvą ir buvo pastebėtas lėktuvo gedimas.

Gedimą Italijoje patyrusio orlaivio kapitalinis remontas yra numatytas artimiausiu metu. Jis bus pradėtas po to, kai atliks artimiausiu metu suplanuotus skrydžius.

Antrasis, neseniai suremontuotas Lietuvos karinių oro pajėgų orlaivis „ Spartan“ C-27J, šiuo metu praeina technines procedūras ir artimiausiu metu stos į rikiuotę.