Garsus kalbininkas stebisi žurnalisto kandidatūra
Gar­sus kal­bi­nin­kas Al­do­nas Pup­kis ste­bi­si, kad Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku bu­vo pa­siū­ly­tas žur­na­lis­tas, o ne kal­bi­nin­kas. Tai, pa­sak kal­bi­nin­ko, ne­ti­kė­ta ir dar nie­kur ne­ma­ty­ta.

„Nieko neturiu prieš tą žmogų, gerbiu jį už patriotiškus darbus, bet kad kalbos politikai, norminimui ir sklaidai turėtų vadovauti žurnalistas, o ne kalbininkas profesionalas, man niekada net sapne nesisapnavo (spaudoje nesu matęs nė vieno jo kalbotyros straipsnio). Kitą kartą gal pasiūlys kokį vidurinės mokyklos mokytoją net ne lituanistą arba kompozitorių, gal vertėją ar šiaip plačių užmojų vadybininką... Šiais laikais ne tik to gali sulaukti“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė kalbininkas.

Taip jis sureagavo į faktą, kad trečiadienį vykusiame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kuris taip ir neišrinko kandidato į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) vadovus, buvo siūlytas žurnalistas Audrys Antanaitis.

„Yra tokių klausimų, kurių žurnalistas gali nepajėgti išspręsti. Komisijoje balsuojama, kai lygus narių skaičius pasisako už vieną ar kitą klausimą komisijos pirmininkas turi priimti galutinį sprendimą. Ar jis galės priimti tokį sprendimą, galės būti įsigilinęs į istorinę gramatiką?“, – Lzinios.lt sakė A. Pupkis.

Anot kalbininko, jam keista, kad į VLKK komisiją renka kitų sričių specialistus, o ne tuos, kurie rašė mokslinius darbus apie kalbą, gilinosi į ją.

Vakrykščiame posėdyje buvo svarstyti du išrinkti komisijos nariai – ligšiolinė VLKK vadovė Daiva Vaišnienė ir portalo alkas.lt vienas leidėjų ir redaktorius žurnalistas A. Antanaitis. Slaptame balsavime už A.Antanaičio kandidatūrą buvo penki komiteto nariai, daugiau balsavimo biuletenių neišduota. Rinkimai neįvyko, nes balsavime dalyvavo mažiau nei pusė komiteto narių – penki iš vienuolikos.

VLKK vadovus Seimo Švietimo ir mokslo komiteto teikimu tvirtina Seimas, kaip ir visą komisijos sudėtį. Keliant kandidatus D.Vaišnienę į šias pareigas pasiūlė liberalė Dovilė Šakalienė. A.Antanaitį pasiūlė „valstietis“ Arūnas Gumuliauskas, sakydamas, kad komisija „turėtų pradėti dirbti naujai“. Komisijos narių rinkimai įvyko rugsėjo pradžioje. Naujoji komisija gali turėti didelės įtakos sprendimams dėl nelietuviškų pavardžių rašybos dokumentuose.