Galimai nutekintos Rusijai informacijos tyrimo Migracijos departamente imsis ir prokuratūra
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas ket­vir­ta­die­nį ini­ci­ja­vo ty­ri­mus pa­ti­krin­ti ži­niask­lai­dos in­for­ma­ci­ją, kad Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas ga­lė­jo at­skleis­ti įslap­tin­tą in­for­ma­ci­ją Ru­si­jai.

Eimutis Misiūnas./Alinos Ožič nuotrauka

Ministras aplinkybes pavedė išsiaiškinti ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui. Generalinė prokuratūra savo ruožtu paprašė Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko Juozo Bernatonio pateikti medžiagą. Gavusi informaciją, prokuratūra turėtų apsispręsti, ar yra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą.

Apie šiuos tyrimus paskelbta praėjus dienai po to, kai naujienų portalas delfi.lt pranešė, jog Migracijos departamentas Rusijos Konstitucinio Teismo teisėjams išsiuntė riboto naudojimo informacija, kodėl jiems draudžiama atvykti į Lietuvą dalyvauti tarptautiniame kongrese.

Anot portalo, problemų sukėlė tai, kad medžiagoje buvo atskleista Lietuvos Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pozicija neįsileisti teisėjų dėl Krymo aneksijos įteisinimo. Remdamasi ja Maskva ėmė daryti spaudimą Lietuvai išbraukti teisėjus iš juodojo sąrašo ir uždraudė D.Žalimui atvykti į Rusiją.

VRM taip pat nurodė, kad tyrimo metu bus tiriama informacija dėl „prieglobsčio suteikimo asmenims, kurie įtraukti į nepageidaujamų asmenų sąrašus“, tačiau nedetalizavo.

„Laisvės TV“ neseniai skelbė, kad Migracijos departamentas suteikė leidimą gyventi su Rusijos prezidento Vladimiro Putino aplinka siejamam verslininkui Antonui Treušnikovui.

„Situaciją reikia vertinti principingai. Tai jau ne pirmas ir ne antras kartas, kai Migracijos departamentui tenka viešai aiškintis dėl priimtų abejotinų sprendimų“, – pranešime spaudai teigė ministras E.Misiūnas.

Ministras nurodė, kad tokia informacija jam būtų pateikta iki pirmadienio, kai jis grįš iš komandiruotės Kinijoje. Surinkus visą informaciją bus sprendžiama, kokį tarnybinį tyrimą pradėti, teigiama pranešime spaudai.