Gal šį kartą Seimui pavyks atsidėkoti Vytautui Landsbergiui
Bu­vu­siam Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos – At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui vėl bus mė­gi­na­ma su­teik­ti pre­zi­den­to sta­tu­są ir su tuo su­si­ju­sias ga­ran­ti­jas.

„Taip, tokių svarstymų yra. Jų buvo kiekviename Seime ir, manau, yra neteisinga iki šiol nepripažinti to, ką žmonės puikiai supranta, kad profesorius V.Landsbergis buvo šalies vadovas“, – dienraščiui „Lietuvos rytas“ sakė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Ankstesni bandymai V.Landsbergį oficialiai prilyginti valstybės vadovui patyrė nesėkmę. Seimo pirmininkas neatskleidė, kaip konkrečiai šįkart bus bandoma įgyvendinti tokį sumanymą: „Jeigu iki šiol buvo ieškoma būdų, kaip įklimpti, tai ir įklimpdavo. Jeigu bus ieškoma, kaip išspręsti, matyt, galėtų pavykti. Žinoma, reikės diskutuoti, apsitarti ir susitarti. Reikia turėti garantuotą daugumą ir tik tada kelti tuos klausimus. Kol kas aš tik sakau savo nuomonę. Aš esu įsitikinęs, kad jis buvo šalies vadovas. Bet leiskite mums padirbėti ir sužinoti Seimo daugumos nuomonę“.

Anot V.Pranckiečio, būtų gražu atiduoti V.Landsbergiui skolą spalį artėjant jo 85 metų jubiliejui:“Tokie žmonės yra kaip simboliai. Jie turbūt yra dovana mums. Tai šita mūsų dovana jam yra tik tam tikra kompensacija“.

Pats V.Landsbergis sakė nenorintis kištis į šiuos svarstymus.

„Jeigu dabartinė Seimo vadovybė mato, kad tai reikia sutvarkyti, iš tikrųjų tai yra valstybės reikalas. Šitas Seimas yra normalesnis – neturi tiek daug senų kompleksų, kažkokių nesuprantamų neapykantų“, – „Lietuvos ryto“ televizijai sakė V.Landsbergis.