Gabrielius Landsbergis ragina socdemus paremti žemės ūkio sektoriaus tyrimą Seime
Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis ra­gi­na opo­zi­ci­nius so­cial­de­mo­kra­tus par­em­ti jo par­ti­jos ini­ci­juo­ja­mą Sei­mo ko­mi­si­ją pa­dė­čiai Lie­tu­vos že­mės ūkio sek­to­riu­je tir­ti.

Socialdemokratų partijos pirmininkas Gintaras Paluckas savo ruožtu siūlo konservatoriams vietoje komisijų steigimo „realiai dirbti“, tačiau tvirtino pažiūrėsiantis, kokius klausimus joje planuojama nagrinėti.

G. Landsbergis ketvirtadienį kreipėsi į socdemus narius, nes socialdemokratai kelia klausimą dėl Ramūno Karbauskio kontroliuojamo „Agrokoncerno“ ūkininkams dalijamų vekselių teisėtumo, neįvertinant ūkininkų mokumo. Paaiškinimų iš „Agrokoncerno“ jau prašo ir Lietuvos bankas.

„Džiaugiamės, kad socialdemokratai kelia tuos pačius klausimus, kaip ir mes dėl Ramūno Karbauskio ir „Agrokoncerno“ veiklos, todėl kviečiame žiūrėti plačiau ir prisidėti prie opozicijos inicijuojamos laikinosios komisijos kūrimo. Mūsų siūlomi laikinosios tyrimų komisijos klausimai apima platų temų spektrą, o išsamus tyrimas padėtų atsakyti į viešojoje erdvėje kilusias dvejones tiek dėl žemės užgrobimo, tiek dėl vekselių naudojimo žemės ūkio versle bei trąšų rinkos skaidrumo“, – sakė konservatorių lyderis.

Tuo metu socialdemokratų pirmininkas atrėžia, kad politinis triukšmas jų partijos nedomina.

„Vietoje to, kad konservatoriai kurtų komisijas, tegu pradeda realiai po truputį dirbti. Šitas komisijų steigimo vajus yra neproduktyvus, o tik politinis triukšmas, trukdantis normaliai konstruktyviai politinei veiklai, siekiant būtent išspręsti problemas, o ne sukelti politinį triukšmą“, – BNS teigė G. Paluckas.

„Priklausys nuo to, kokie bus keliami komisijai tikslai – gal jie galimi pasiekti be tos komisijos,“ – pridūrė jis, paklaustas, ar frakcijos nariai balsuos prieš komisijos sudarymą.

Laikinosios tyrimo komisijos dėl padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje sudarymą šiuo metu remia 38 Seimo nariai – tiek parlamentarų jau pasirašė po nutarimo sudaryti tokią komisiją projektu.

Dėl tyrimo komisijų sudarymo Seimas balsuoja, jeigu jos pareikalauja ne mažiau kaip ketvirtadalis Seimo narių.

Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas sako, kad žemės ūkio bendrovių skolinimą ūkininkams reikėtų uždrausti.

Socialdemokratai sako, kad „Agrokoncernas“ gali piktnaudžiauti skolinimo veikla, atidedant mokėjimus už prekes, įkeičiant turtą, bet nevertina klientų mokumo ir sandorių rizikos.

Lietuvos bankas į socialdemokratų užklausą šią savaitę pranešė, kad „Agrokoncerno“ paprašyta „paaiškinti vykdomos skolinimo veiklos aspektus bei pateikti tam tikrus įrodymus“.