Gabrielius Landsbergis: dergliavą ant senelio atsimenu nuo vaikystės
Dar kar­tą įsi­žie­bu­sios ba­ta­li­jos dėl to, ar su­teik­ti ofi­cia­lų vals­ty­bės va­do­vo sta­tu­są bu­vu­siam Aukš­čiau­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui, pa­pik­ti­no jo anū­ką, di­džiau­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos –Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ką Gab­rie­lių Lands­ber­gį.

Apie tai, kad svarstoma dėl valstybės vadovo statuso V. Landsbergiui suteikimo, šią savaitę patvirtino Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. „Manau, yra neteisinga iki šiol nepripažinti to, ką žmonės puikiai supranta, kad profesorius V. Landsbergis buvo šalies vadovas“, – žiniasklaidai kalbėjo jis.

Tačiau didžiausios valdančiosios jėgos – Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis penktadienį pareiškė abejojąs, ar Seimo „valstiečiai“ palaikytų tokią iniciatyvą.

Po atostogų sugrįžęs G. Landsbergis savo nuomonę apie tai išsakė feisbuke. „Vienas viešojoje erdvėje eskaluojamas klausimas užkabino, todėl norėčiau reaguoti. Tai – prezidento statuso klausimas. Kiek jau kartų jis keltas? Bemaž kiekvienoje Seimo kadencijoje ir bent po kartą. Ir, žinot, kas įdomiausia? Ogi tai, kad retu atveju tai yra draugiškas veiksmas. Susirūpinusiu veidu pranešama, kad bus svarstomas statuso suteikimas. Praeina kelios savaitės svarstymų, ir prasideda piktinimasis, patyčios ir pamazgos. Kiekvienas gražulis, kiekvienas butkevičius išsakys savo nuomonę – „kur tai matyta“, „kaip jis drįsta“ – nesvarbu, kad procesą inicijavo politiniai oponentai“, – rašo jis.

G. Landsbergis sako nežinantis, ar V. Pranckietis turi piktų kėslų. Tačiau tikrai išmintingas politikas, konservatoriaus nuomone, pasitikrintų, ar jo iškeltai idėjai pritaria, pavyzdžiui, bent jau jo frakcija. „Jei nepritaria, tai ar verta jos imtis? O jei žino, kad nepritaria, tada jo veiksmas tėra elementarus pasityčiojimas iš buvusio valstybės vadovo. O juk ir laikas tokiai patyčiai tinkamas. Pikta, kad valstiečiai nevykdo pažadų? Pikta, kad Ramūnas tiesos nesako? Štai, geriau pasipiktinkite Landsbergiu. Iki šiol suveikdavo, suveiks ir dabar, – rašo G. Landsbergis. – Dergliavą ant senelio atsimenu nuo vaikystės – sugriauti kolūkiai ir iš jų šiferio sustatytos vilos Šveicarijoje. Bet gal jau gana, ką? Jei neturim atsakymo, gal nebekelkim ir klausimo? Tiesiog iš pagarbos. Ar bent sveiko proto“.