Gabrielius Landsbergis: dabar TS-LKD aplink save burs dešiniųjų politinių pažiūrų asmenis
Penk­ta­die­nį tei­sė­sau­gos pa­teik­ti įta­ri­mai Dar­bo par­ti­jai ir Li­be­ra­lų są­jū­džiui tur­būt yra pa­sta­ro­jo po­li­ti­nio ju­dė­ji­mo pa­bai­ga, ma­no Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis, jis svars­tė, kad TS-LKD da­bar teks už­da­vi­nys bur­ti ap­lin­kui sa­ve de­ši­nių­jų po­li­ti­nių pa­žiū­rų as­me­nis.

„Tai yra dar vienas politinis žemės drebėjimas mūsų vargšėj Lietuvėlėj. Su apgailestavimu galiu pasakyti, kad buvo pusantrų metų nuo tada, kai skandalas prasidėjo ir išvados nebuvo padarytos, buvo praleista labai daug progų apsivalyti ir pristatyti atsinaujinusią, susitvarkiusią Liberalų partiją. Tai neatsitiko. Ir aš manau, kad, deja, tenka pripažinti, bet tai turbūt yra Liberalų sąjūdžio pabaiga“, – BNS sakė konservatorių vadovas.

Jo vertinimu, partijos nedėjo pakankamai pastangų, kad apsivalytų ir susigrąžintų pasitikėjimą, todėl pateikti įtarimai krenta ant visos partijos.

„Oponentų galbūt neįtikinsi, bet mes visą laiką laikėme liberalus savo artimiausiais partneriais. Jie nedėjo tų žingsnių, kad įtikintų, kad jie taiko kitokius standartus“, – kalbėjo G.Landsbergis.

Jis svarstė, kad TS-LKD dabar teks uždavinys burti aplinkui save dešiniųjų politinių pažiūrų asmenis.

Generalinė prokuratūra penktadienį dviem parlamentinėms partijoms – Liberalų sąjūdžiui ir Darbo partijai – pateikė įtarimus vienoje stambiausių politinės korupcijos bylų.

Anot Specialiųjų tyrimų tarnybos, Liberalų sąjūdis gavo naudos per partijos pirmininko, 2012–2016 metų kadencijos Seimo nario Eligijaus Masiulio ir partijos valdybos nario, Seimo nario Šarūno Gustainio galbūt neteisėtą veiklą.

Įtariama, kad E.Masiulis, veikęs partijos naudai ir interesais, iš koncerno „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio už šiam koncernui palankių ir finansiškai naudingų politinių sprendimų priėmimą, savo ir partijos naudai priėmė 106 tūkst. eurų kyšį grynaisiais, taip pat kyšius nematerialia forma.

Taip pat įtariama, kad Š.Gustaisnis, veikęs partijos naudai ir interesais, iš R.Kurlianskio už koncernui naudingų politinių sprendimų priėmimą, savo ir partijos naudai priėmė 8700 eurų kyšį, užmaskuotą kaip paramą viešajai įstaigai, organizuojant politinės partijos narių mokymus.

Darbo partijai įtarimai pateikti dėl buvusio jos pirmininko pirmojo pavaduotojo, 2012–2016 metų kadencijos Seimo nario Vytauto Gapšio veiksmų.