G. Landsbergis: kalbėsime apie mažumos vyriausybę
Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis LRT lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ sa­kė, kad ne­ma­to ga­li­my­bės da­ly­vau­ti nau­jos vy­riau­sy­bės for­ma­vi­me.

„Vis dar lieku prie savo versijos, kad, nepaisant G. Palucko pradėtos kovos ir pastangų sugriauti koaliciją, ji išliks tokia, kokia yra dabar. Jis eina prieš jėgas, kur kas didesnes, negu jis pats,“ – sakė G. Landsbergis.

Tačiau, jeigu ši koalicija žlugtų, jis nemato galimybės konservatoriams dalyvauti naujos Sauliaus Skvernelio vadovaujamos vyriausybės formavime ir deleguoti į ją savo ministrus.

„Greičiausiai mes kalbėsime apie mažumos vyriausybę. Po Seimo rinkimų turėjome galimybę su S. Skverneliu, bet R. Karbauskis nuėjo derėtis su socialdemokratais. Manau, kad kažkas panašaus būtų ir dabar“, – kalbėjo TS-LKD pirmininkas.

G. Landsbergis žadėjo, kad jo vadovaujama Seimo TS-LKD frakcija parems sprendimus, kurie jai atrodys naudingi Lietuvai.