FNTT vadovu siūlomas Antonis Mikulskis
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas siū­lo, kad Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bai (FNTT) va­do­vau­tų Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­to­nis Mi­kuls­kis.

Ministro atstovas spaudai Karolis Vaitkevičius BNS sakė, kad kitą trečiadienį Vyriausybei bus siūloma pritarti jo kandidatūrai.

Kelis dešimtmečius Vilniaus policijoje dirbantis A.Mikulskis buvo atsakingas už kriminalinės, viešosios policijos veiklą, organizuotų, ekonominių nusikaltimų tyrimus. Jis sako pasiūlymą eiti naujas pareigas iš ministro gavęs šį pirmadienį.

Iki Vyriausybės sprendimo A.Mikulskis sako susilaikysiantis nuo platesnių komentarų apie siūlomas pareigas.

„Aš žinau, ką aš galiu, ką sugebėsiu. Jei aš būsiu paskirtas, tegu tuos darbus, kurie bus padaryti, vertina kiti. Ir čia dirbant man svarbu, jei įvertina vadovai, bet didžiausias įvertinimas yra žmonių, su kuriais tenka dirbti, bendrauti“, – BNS sakė jis.

Premjeras Saulius Skvernelis 2011–2014 metais vadovavo policijai, prieš tai kelerius metus buvo generalinio komisaro pavaduotojas. A.Mikulskis sako, kad jį su dabartiniu premjeru sieja tik darbiniai santykiai.

„Mes buvome kolegos – jis buvo vadovas, kažkada pradėjo dirbti Traukuose, po to – Policijos departamente, bet mes nesame bičiuliai, mus sieja grynai darbiniai santykiai“, – sakė jis.

Pats S.Skvernelis sako vertinantis A.Mikulskį dėl jo kompetencijos ir tikisi, kad jis padarys proveržį tarnyboje.

„Premjero teigimu, pareigūnas per savo ilgametę tarnybą įrodė aukštą kompetenciją ir profesionalumą, todėl premjeras tikisi, kad atėjęs vadovauti FNTT jis padarys proveržį, kurio seniai laukiama“, – BNS premjero poziciją perdavė Tomas Beržinskas. Pasak jo, planuojama, kad pirmadienį kandidatas bus oficialiai pristatytas premjerui.

Tarnyba nuolatinio direktoriaus neturi nuo kovo, kai baigėsi Kęstučio Jucevičiaus kadencija. Nuo tada įstaigai laikinai vadovauja direktoriaus pavaduotojas Šarūnas Rameikis.

E.Misiūnas prieš dvi savaites paskelbė atsisakantis planų FNTT jungti su kitomis tarnybomis. Vyriausybėje anksčiau diskutuota šią teisėsaugos instituciją sujungti su Muitinės kriminaline tarnyba arba Valstybine mokesčių inspekcija.

Seimas birželį pakeitė FNTT direktoriaus skyrimo tvarką. Iki tol jį skirdavo vidaus reikalų ministras, naujoji tvarka numato, kad FNTT vadovą skiria Vyriausybė vidaus reikalų ministro teikimu.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba buvo įsteigta 2002 metais, pertvarkius Mokesčių policijos departamentą.

Šiuo metu FNTT teigia daugiausiai dėmesio skirianti nusikaltimams, susijusiems su pinigų plovimu, pridėtinės vertės mokesčio grobstymu, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų neteisėtu gavimu ir panaudojimu.