Finansų ministrą paliko vyriausioji patarėja
Fi­nan­sų mi­nis­tro Vi­liaus Ša­po­kos vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja, bu­vu­si „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ ste­bė­to­jų ta­ry­bos na­rė Ag­nė Ba­go­čiu­tė nuo šių me­tų pra­džios pa­li­ko mi­nis­te­ri­ją.

Tai BNS patvirtino ministro atstovė spaudai Raminta Stanaitytė-Česnulienė. Pasak jos, A. Bagočiutė savo noru išėjo iš darbo nuo sausio 1-osios.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra apklaususi A. Bagočiutę kaip liudytoją ikiteisminiame tyrime dėl galimo piktnaudžiavimo, atskleidžiant Finansų ministerijai pateiktą įslaptintą informaciją apie vieną iš kandidatų į „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybą. Be jos, buvo apklausti ir visi „Lietuvos energijos“ valdybos nariai bei buvęs grupės vadovas Dalius Misiūnas, kuris netrukus po to atsistatydino.

BNS žiniomis, atrankos į stebėtojų tarybą metu teisėsaugos „filtro“ nepraėjo buvęs tarybos pirmininkas verslininkas Šarūnas Kliokys.

STT atstovė spaudai Renata Endružytė BNS pranešė, jog tyrimas nėra baigtas, kol kas niekam įtarimai nepareikšti.

A. Bagočiutė pernai rugsėjo 8 dieną pasitraukė iš „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybos. Finansų viceministre ji buvo paskirta 2016 metų gegužę, o ministru paskyrus Vilių Šapoką, tapo vyriausiąja patarėja.

Ministerijoje A. Bagočiutė dirbo nuo 2004 metų, iki tol ji dirbo Lietuvos geografijos institute, Vidaus reikalų ministerijoje.