Europos Parlamento rinkimai – po metų
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­ba an­tra­die­nį nu­spren­dė, jog Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) rin­ki­mai vyks ki­tų me­tų ge­gu­žės 23–26 die­no­mis.

Šią datą praėjusią savaitę buvo patvirtinęs ir pats EP.

Paskutinį kartą EP rinkimai visoje ES vyko 2014 metų gegužės 22–25 dienomis. Tąkart Lietuvoje Europarlamento atstovus gyventojai rinko gegužės 25 dieną.

Kitų metų gegužę Lietuvoje turėtų vykti ir prezidento rinkimai, o vasario-kovo mėnesiais savivaldos rinkimai.

Lietuva šiuo metu į Europarlamentą renka 11 atstovų, jie renkami daugiamandatėje apygardoje pagal politinių partijų arba rinkimų komitetų iškeltus sąrašus.