Eugenijus Gentvilas: VSD perėjo į vidaus politikavimą
Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las sa­ko ka­te­go­riš­kai at­me­tan­tis Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) raš­te pa­teik­tą me­džia­gą, jog Li­be­ra­lų są­jū­dis – kon­cer­no „MG Bal­tic“ il­ga­lai­kis po­li­ti­nis pro­jek­tas.

„Aš kategoriškai atmetu, kad partija kūrėsi, keli tūkstančiai žmonių, ne savo valia, o kažkieno paveikti, kažkieno nurodyti, šitaip VSD neturėtų šnekėt“, – antradienį Seime žurnalistams sakė E. Gentvilas.

„Teigiama, kad mūsų partija nuo 2006 metų sukurta kaip „MG Baltic“ projektas. Aš tuo metu gyvenau Briuselyje, išvis neturėjau jokių sąsajų, ėjau į šitą partiją įsitikinęs, kad tai yra alternatyva Artūro Zuoko „abonentinei“ partijai. O dabar pasakoma, kad tie du tūkstančiai žmonių, kurie sukūrė Liberalų sąjūdį, yra „MG Baltic“ projektas“, – piktinosi liberalų vadovas.

E. Gentvilas teigė, jog „VSD perėjo į vidaus politikavimą“, naudingą dabartiniams valdantiesiems.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto tyrime dėl neteisėtos verslo įtakos politiniams procesams išslaptintoje VSD medžiagoje teigiama, kad „2006 metais įsteigus koncerno MG vadovų pilnai kontroliuojamą partiją (užtušuota – BNS) per mažiau nei dešimt metų koncernas tapo įtakingiausia Lietuvos verslo (įtakos) grupe“.

Rašte nurodoma, kad koncernui „MG Baltic“ siekiant eliminuoti pagrindinius konkurentus statybų versle sostinėje, „buvo pasirinktas „politinis“ scenarijus – suskaldyti (užtušuota – BNS) vadovaujamą (užtušuota – BNS) įsteigiant faktiškai MG kontroliuojamą partiją“.

Liberalų sąjūdis įkurtas 2006 metais, kai dalis partijos narių dėl konfliktų su Artūru Zuoku buvo pašalinti arba patys paliko Liberalų ir centro sąjungą. Naujai įkurto Liberalų sąjūdžio pirmininku buvo išrinktas dabartinis europarlamentaras Petras Auštrevičius.

VSD rašte teigiama, kas „pastarasis buvo „pasirinktas“ tapti naujai steigiamos partijos vadovu, nes kitas pretendentas (užtušuota – BNS) buvo įvardintas kaip netinkamas“.

„VSD raštuose parašyta, kad buvo parinktas pirmininkas, suprask, P. Auštrevičius, tai mūsų kandidatas į prezidentus. Tokią dėmę jam užmetus, mes visi turime galvoti, ar VSD turi įrodymų šitiems dalykams. Aš matau VSD raštuose pradėtus cituoti pokalbius, dokumentus tik nuo 2008 metų, kai partijos pirmininku buvo tapęs Eligijus Masiulis. Kai partijos pirmininku buvo P. Auštrevičius, jokių tokių išklotinių nėra“, – kalbėjo E. Gentvilas.

Šiemet teismas turėtų pradėti nagrinėti politinės korupcijos bylą, kurioje kaltinimai pateikti Darbo partijai ir Liberalų sąjūdžiui, „MG Baltic“, buvusiems liberalų ir „darbiečių“ lyderiams Eligijui Masiuliui, Vytautui Gapšiui, buvusiam parlamentarui liberalui Šarūnui Gustainiui, Seimo nariui Gintarui Steponavičiui bei buvusiam „MG Baltic“ viceprezidentui Raimondui Kurlianskiui. Jis kaltinamas davęs kyšius E. Masiuliui, Š. Gustainiui bei V. Gapšiui.

Nė vienas iš kaltinamųjų savo kaltės nepripažįsta.