Eugenijus Gentvilas: dėl prezidentės nuopelnų stabdant verslo įtaką politikai galima diskutuoti
Opo­zi­ci­nio Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­džio (LLS) va­do­vas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las su­tin­ka su pre­zi­den­tės pa­sta­bo­mis dėl pri­stab­dy­tos ne­tei­sė­tos vers­lo įta­kos po­li­ti­kai, tik sa­ko, kad pre­zi­den­tės pri­sii­ma­mi nuo­pel­nai yra dis­ku­tuo­ti­ni.

Jo nuomone, prezidentė „gana dramatiškai“ apibūdino situaciją dėl verslo ir politikos santykių kalbėdama apie pristabdytą oligarchinį demokratinės sistemos užvaldymą, tačiau vis dėlto priekaištų šalies vadovės formuluotėms jis neturi.

„Neturiu kam priekaištauti: bandymas įtakoti politinius procesus buvo ir tęsėsi pakankamai ilgai. Na, žinoma, prezidentė tai pateikė kaip savo kovos pergalę – galima dėl to diskutuoti“, – BNS sakė E. Gentvilas.

Politikas sako, kad jam priimtina prezidentės iškelta „pilietinės Lietuvos idėja“, t.y. jis sutinka su raginimu „atsigręžti į piliečių galias“, kad būtent pilietiniai sąjūdžiai, iniciatyvos turėtų palaikyti progresą ir jo reikalauti.

E. Gentvilas atkreipė dėmesį ir į prezidentės kvietimą, jog partijos po politinės korupcijos skandalų, kuriuose figūruoja ir Liberalų sąjūdis, „turi nepakartojamą galimybę prisikelti naujam gyvenimui“, jei prie jų prisijungs daugiau žmonių.

„Tas tiesa, mes, liberalai, darome tą patį, kai mūsų buvęs vadas tokių dalykų pridarė, mes laižomės žaizdas ir turime tą supratimą, kad turime veikti kitaip, naujai“, – dėstė E. Gentvilas.

Jis išgirdo ir D. Grybauskaitės tiesioginę kritiką R. Karbauskiui dėl sandorių, žemės ūkio verslo koncentracijos, kuri, anot jo, išsakyta „korektiškai, be kokių nors paryškinimų“.