Estijos žvalgyba: Rusija rengia informacines atakas Baltijos šalių šimtmečių proga
Es­ti­jos už­sie­nio žval­gy­bos tar­ny­ba ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė, kad Ru­si­ja ren­gia in­for­ma­ci­nes at­akas, Lie­tu­vai šie­met šven­čiant vals­ty­bin­gu­mo at­kū­ri­mo, o Lat­vi­jai ir Es­ti­jai – vals­ty­bės su­kū­ri­mo šimt­me­čius.

„2018 metais Estija, Latvija ir Lietuva švęs savo nepriklausomybės šimtmečius. Kremliaus žinutes šia proga skleidžia istoriniai propagandistai ir pseudoanalitiniai centrai, bandantys juodinti ar sumažinti šių sukakčių reikšmę“, – rašoma tarnybos metinėje ataskaitoje.

Anot jos, viena pirmųjų užuominų apie planuojamą informacinę kampaniją buvo pernai, kai spalį Sankt Peterburge vyko konferencija „1917–1920 metų karai ir revoliucijos: suomių, estų, latvių ir lietuvių valstybingumo gimimas“.

Estijos žvalgyba nurodė, jog šio renginio organizatoriai buvo prezidento Vladimiro Putino administracijos koordinuojama Rusijos Baltijos studijų asociacija ir Kremliui artimas Aleksandro Gorčakovo viešosios diplomatijos fondas.

Pasak estų pareigūnų, „Rusija aktyviai ieško istorikų iš Baltijos šalių, kurie būtų pasiruošę pateisinti prieš Estiją, Latviją ir Lietuvą nukreiptą Kremliaus propagandą“.

„Rusija nesiekia tikro dialogo ar diskusijų ar akademinių santykių platformos, o tiesiog bando išnaudoti įsivaizduojamo priešo atstovus“, – teigiama ataskaitoje.

Lietuva valstybės atkūrimo šimtmetį minės vasario 16 dieną.