ES Teisingumo Teismo teisėju tapo Irmantas Jarukaitis
Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo (LVAT) tei­sė­jas Ir­man­tas Ja­ru­kai­tis pa­skir­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo tei­sė­ju.

Naujas pareigas teisėjas pradės eiti šių metų spalio 7 dieną, pranešė Nacionalinė teismų administracija.

I. Jarukaitis LVAT dirba nuo 2010 metų, yra dirbęs šio teismo pirmininko pavaduotoju, dvejus metus laikinai ėjo LVAT pirmininko pareigas.

Jis yra teisės mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros dėstytojas.

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme dirba po vieną teisėją iš kiekvienos ES valstybės narės bei 11 generalinių advokatų.

Kiekvieną teisėją ir generalinį advokatą nacionalinės vyriausybės drauge skiria šešerių metų kadencijai, kurią galima pratęsti.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas užtikrina, kad ES teisė būtų vienodai aiškinama ir taikoma visose ES šalyse, taip pat užtikrina, kad ES valstybės narės ir ES institucijos nepažeistų ES teisės.