Erikas Bėrontas sprendžia, ar skųsti atleidimą
Iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amą skirs­tan­čios Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros (NMA) tre­čia­die­nį at­leis­tas Eri­kas Bė­ron­tas dar nė­ra ap­sisp­ren­dęs, ar dėl to skų­sis teis­me.

„Dėl tolesnių savo veiksmų sprendimo dar nesu priėmęs – kaip vadovas suprantu ministro sprendimą dėl atleidimo, tačiau kaip teisininkas vertinu šį klausimą kaip politinį“, – pranešime spaudai tvirtino E. Bėrontas.

Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas trečiadienį vakare nusprendė atleisti E. Bėrontą iš NMA vadovo pareigų dėl „susiklosčiusių aplinkybių“.

„Noriu pabrėžti, kad neatsirado jokių naujų aplinkybių, dėl kurių turėčiau atsistatydinti savo noru, kaip buvau sutaręs su ministru“, – tvirtino E. Bėrontas.

BNS su pačiu E. Bėrontu nepavyksta susisiekti nuo pirmadienio.

E. Bėrontas vadovauti NMA antrai kadencijai paskirtas sausio pradžioje, nepaisant fakto, kad jis buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas teisėsaugos tyrime dėl beveik 4 mln. eurų ES lėšų iššvaistymo. Šis statusas reiškia, kad E. Bėrontas pareigūnams liudijo apie savo veiksmus, tačiau pareigūnams trūksta duomenų paskelbti jį įtariamuoju.

B. Markausko sprendimas paskirti E. Bėrontą buvo sulaukęs šalies vadovų kritikos.

FNTT prieš metus atliko kratas NMA. Tada B. Markauskas tvirtino, jog teisėsauga tyrė vieno buvusių tarnybos vadovų – Sauliaus Siliciko – administruotus projektus. FNTT nekomentuoja, ar šios kratos susijusios su vykdomu ES lėšų švaistymu.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) kartu su FNTT šiuo metu tiria, ar žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“ teisėtai panaudojo beveik 19 mln. eurų ES paramos. Didžioji dalis paramos kooperatyvui buvo suteikta 2010 metais, o papildoma 4 mln. eurų parama – 2016 metais, kai agentūrai jau vadovavo E. Bėrontas.

B. Markauskas prieš tapdamas ministru, buvo kooperatyvo valdybos nariu ir, pasak žiniasklaidos, dar buvo jo pajininkas. Šiuo metu kooperatyvo pajininkė yra B. Markausko mama Sofija Markauskienė.