Energetikos Ministerija: Artūro Skardžiaus pasiūlymai galėjo leisti pelnytis valstybės sąskaita
Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja ma­no, jog anks­tes­ni Sei­mo na­rio so­cial­de­mo­kra­to Ar­tū­ro Skar­džiaus pa­siū­ly­mai dėl at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos plė­tros su­da­rė iš­skir­ti­nes są­ly­gas ma­žų­jų sau­lės elek­tri­nių plė­to­to­jams ir ga­lė­jo leis­ti pel­ny­tis vals­ty­bės sąs­kai­ta.

Energetikos ministerija trečiadienį pateikė savo nuomonę Seimo Antikorupcijos komisijai, kuri aiškinasi A. Skardžius šeimos interesus energetikoje.

Ministerijos išvadose rašoma, jog A. Skardžiaus teiktos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisos sudarė išskirtines sąlygas mažųjų saulės jėgainių – iki 10 ir iki 30 kilovatų galios – plėtotojams, gavusiems leidimus iki 2013 metų pradžios.

A. Skardžius siūlė, kad šios jėgainės būtų neįtrauktos į kvotą iki 2020 metų ir jos užsitikrintų fiksuotą tarifą 12-kai metų. Energetikos ministerijos ekspertai mano, kad neaišku, kodėl pasirinktos tokio galingumo jėgainės ir kodėl kai kurioms yra nustatytos leidimų išdavimo datos.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) Antikorupcijos komisijai yra pareiškusi, kad A. Skardžiaus teiktos pataisos galėjo sudaryti išimtines sąlygas mažųjų saulės bei vėjo elektrinių savininkams, nes šiuose versluose jis turėjo interesų.

Komisija yra išsiaiškinusi, kad A. Skardžiaus šeimos iš dalies valdoma Baltarusijos įmonė „Investenergostroj“ elektrinių projektą finansavo ir Rusijos dujų koncerno „Gazprom“ bankas „Belgazprombank“, o elektrą ji brangiai parduoda Baltarusijos valstybiniam koncernui „Belenergo“.