Emanuelis Zingeris iškeltas kandidatu į ETPA pirmininko postą
Lie­tu­vos Sei­mo de­le­ga­ci­jos Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je (ET­PA) na­rys Ema­nue­lis Zin­ge­ris iš­kel­tas kan­di­da­tu į ET­PA pir­mi­nin­ko pos­tą, pra­ne­šė par­la­men­ta­ro biu­ras.

E.Zingerį į šias pareigas pasiūlė Europos liaudies partijos frakcijos pirmininkas Axelis Fischeris.

E.Zingeris dėl šio posto varžysis su Kipro atstove Stela Kiriakidis (Stella Kyriakides).

Pirmininkas bus renkamas spalio 9–13 dienomis Strasbūre vyksiančios ETPA rudens sesijos metu.

ETPA yra plačiausiai atstovaujama asamblėja Europoje, vienijanti delegatus iš 47 valstybių nacionalinių parlamentų.