Ekonomikos laisvės indekse Lietuva smuko 3 pozicijomis
Lie­tu­va pa­gal eko­no­mi­kos lais­vę nu­smu­ko tri­jo­mis po­zi­ci­jo­mis į 19-ą vie­tą ir ge­ro­kai at­si­li­ko nuo Es­ti­jos, ta­čiau len­kia Lat­vi­ją ir Len­ki­ją. Tarp Eu­ro­pos ša­lių Lie­tu­va in­dek­se yra 11-ta.

Estija reitinge užima 7-tą vietą, Latvija – 28-tą, o Lenkija – 45-tą, rodo 2018 metų JAV tyrimų centro „Heritage Foundation“ indeksas.

„Vyriausybė paprastai gerbia teismų sistemos nepriklausomumą, nors patobulinimai vis dar reikalingi. Kyšių davimas ar priėmimas yra nusikaltimas, tačiau antikorupcijos įstatymai ne visada įgyvendinami efektyviai. Valdininkai kartais nebaudžiami užsiima korupcija“, – rašoma centro ataskaitoje.

Per 2017 metus sumažėjo Vyriausybės vientisumo, valdžios išlaidų, mokesčių naštos rodikliai. Taip pat mažėjo verslo ir prekybos laisvės rodikliai.

Tuo pačiu metu augo nuosavybės teisių, teismų sistemos efektyvumo, fiskalinės sveikatos ir darbo laisvės rodikliai.