Ekonomikos komiteto vadovu patvirtintas Rimantas sinkevičius
Par­la­men­ti­nio Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Sei­mas pa­tvir­ti­no so­cial­de­mo­kra­tų dar­bo frak­ci­jos na­rį, bu­vu­sį su­si­sie­ki­mo mi­nis­trą Ri­man­tą Sin­ke­vi­čių.

Už ketvirtadienį balsavo 53 Seimo nariai, o susilaikė 4 parlamentarai.

Praėjusią savaitę Seimas iš šio komiteto atšaukė kitą šios frakcijos narį Artūrą Skardžių – Antikorupcijos komisija yra pripažinusi, kad jis turi interesų atsinaujinančių išteklių energetikoje ir teikdamas įstatymų pataisas galėjo pažeisti viešuosius ir privačius interesus.

Ligšiolinis komiteto vadovas „valstietis“ Virginijus Sinkevičius tapo ūkio ministru, po koalicijos partnerių socialdemokratų skilimo pakeitęs Mindaugą Sinkevičių. Todėl, pagal valdančiųjų susitarimą, atsilaisvinusi komiteto pirmininko vieta atitenka socialdemokratų darbo frakcijai.