EK įtiko Lietuvos biudžeto projektas
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­tei­kė tei­gia­mą iš­va­dą dėl Lie­tu­vos biu­dže­to 2018 me­tams ir ra­gi­na jį įgy­ven­din­ti.

Lietuvos 2018 metų biudžeto projektas atitinka Stabilumo ir augimo pakte numatytus fiskalinius reikalavimus – laikomasi išlaidų ribojimo taisyklės limito, o struktūrinis balanso rodiklis yra mažesnis nei vidutinio laikotarpio tikslas, teigiama EK pranešime.

Teigiama išvadą trečiadienį paskelbusi EK paragino Lietuvos valdžios institucijas įgyvendinti 2018 metų biudžeto projektą. Komisija taip pažymėjo, kad Lietuva padarė tam tikrą pažangą įgyvendindama šiemet liepą šaliai pateiktas fiskalines rekomendacijas ir paragina valdžios institucijas siekti tolesnės pažangos.

EK prognozuoja, kad 2017 ir 2018 metais Lietuvos struktūrinis valdžios sektoriaus balanso deficitas sieks 0,9 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), tuo metu Lietuvos biudžeto projekte numatomas atitinkamai 0,9 proc. ir 0,5 proc. deficitas.

Lietuvos vidutinio laikotarpio tikslas yra 1 proc. BVP struktūrinis valdžios sektoriaus balanso deficitas.

„Europos Komisija patvirtino, kad rengdami 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, laikėmės visų Europos Sąjungos teisės aktais nustatytų fiskalinių apribojimų. Jame dera mokesčių sistemos pokyčiai ir dėmesys socialinei apsaugai“, – pranešime spaudai teigė finansų ministras Vilius Šapoka.

Tapusi euro zonos nare, Lietuva jau trečią kartą teikia savo biudžeto projektą EK ir Euro grupės vertinimui – tai pirmieji metai kuomet Komisija biudžeto projektą įvertino kaip visiškai atitinkantį fiskalines drausmės taisykles.

Europos Komisija teigiamai vertina Lietuvos siekį plėsti surenkamų mokesčių bazę naudojantis naujomis išmaniomis mokesčių administravimo informacinėmis sistemomis. Pabrėžiama, kad geresnis mokesčių surinkimas bei socialinio draudimo įmokų grindų nustatymas yra tinkamas šaltinis socialinės srities išlaidoms didinti. Taip pat teigiama, kad Lietuvos įgyvendinama struktūrinė reforma – naujasis socialinis modelis – turi teigiamos įtakos šalies viešųjų finansų ir valdžios sektoriaus skolos stabilumui.

2018 metų biudžete numatoma, jog valdžios sektoriaus pajamos kitąmet sieks 16,082 mlrd. eurų (37 proc. BVP), išlaidos – 15,839 mlrd. eurų (36,4 proc. BVP). Valdžios sektoriaus balanso perviršis kitąmet turėtų siekti 0,6 proc. BVP – tai sudarytų apie 240,7 mln. eurų.

EK konservatyviau vertina geresnio mokesčių surinkimo perspektyvas ir prognozuoja, kad Lietuvos valdžios sektoriaus balanso perviršis kitąmet sudarys tik 0,2 proc. BVP. Komisijos vertinimu, valdžios sektoriaus pajamos kitąmet sudarys 34,3 proc. BVP, išlaidos – 34 proc. BVP.

Seimas kitų metų svarbiausio šalies pajamų ir išlaidų plano pirmojo svarstymo imsis šį ketvirtadienį. Tada projektas bus grąžinamas Vyriausybei. Dėl kitų metų biudžeto Seimas planuoja balsuoti gruodžio 12 dieną.