E. sveikatos auditas: neskaidrūs pirkimai, nepakankama kontrolė ir įtartini susitarimai
Pa­sku­ti­nis elek­tro­ni­nės svei­ka­tos įgy­ven­di­ni­mo eta­pas pa­žy­mė­tas ne­skaid­riais pir­ki­mais, o ran­go­vus pa­sam­dęs Re­gis­trų cen­tras ne­už­ti­kri­no pa­kan­ka­mos ran­go­vų prie­žiū­ros. Be to, abe­jo­nių ke­lia įtar­ti­ni su­si­ta­ri­mai su ran­go­vais ir pa­pil­do­mų pa­slau­gų pir­ki­mas.

Tokius trūkumus ir rizikas įvardija Susisiekimo ministerijos iniciatyva atliktas e. sveikatos sistemos kūrimo auditas, kurio išvados visuomenei skelbiamos ketvirtadienį ir su kuriuo susipažino BNS.

„Nors e. sveikatos sistema funkcionuoja, tačiau taisytinos ne tik IT ir informacinių sistemų sritys, bet ir organizacinė dalis. Projekto vykdymo metu nebuvo užtikrinta pakankama dalyvių koordinacija ir komunikacija, nenumatyti pakankami sistemos palaikymo kaštai. Sistemos kūrimo procesas nebuvo pakankamai koordinuojamas, kadangi neužtikrinta tinkama ir pakankama visų sistemos dalių integracija, neužtikrinta tinkama asmens duomenų apsauga, netinkamai palaikoma sistema, pavyzdžiui, nenupirktas reikiamas kiekis licencijų“, – rašoma audito išvadoje.

Taip pat teigiama, kad sistemos naudotojams trūksta įgūdžių pildant elektronines formas, o IT priežiūros personalas ne visada pajėgus spręsti problemas.

Pirkimai – su pažeidimais

Ataskaitoje teigiama, jog Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) nustatė įstatymo pažeidimų, nes Registrų centras be tarnybos leidimo pratęsė darbų terminus ir sąlygas (atsisakė dalies paslaugų) su e. sveikatos informacinę sistemą už 1,5 mln. eurų kūrusia ir diegusia Lietuvos ir Estijos bendrovė „Nortal“.

Be to, pasirašydamas 393 tūkst. eurų vertės e. recepto posistemės kūrimo sutartį su bendrove „Algoritmų sistemos“, Registrų centras pakeitė sutarties įgyvendinimo terminą.

Audito išvadoje taip pat nurodoma, kad Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) praėjusių metų pradžioje nustatė atvejų, kai e. sveikatos sistemos ligoninėse neveikė ar jomis nesinaudojama, taip pat nustatyta techninių ir integracijos problemų.

Išvadoje rašoma, kad praėjus metams po CPVA patikros, problemos vis dar nesprendžiamos.

Įdarbino buvusius rangovus, pirko paslaugų iš susijusios įmonės

Auditoriai nustatė, kad baigus projektą, Registrų centras įdarbino 14 „Nortal“ darbuotojų, kūrusių e. sveikatos sistemą. 11-ai iš jų atlyginimas mokėtas iš valstybės biudžeto – 2016–2017 metais tam iš viso skirta 235,7 tūkst. eurų.

„Tai kelia įtarimą dėl galimo susitarimo su „Nortal“ dėl papildomo apmokėjimo už atliekamus darbus (tobulinimo, klaidų taisymo ir pan.) sistemos garantinės priežiūros metu“, – rašoma audito išvadoje.

Be to, 2016–2017 metais už daugiau kaip 100 tūkst. eurų įsigyta e. sveikatos programinės įrangos licencijų aptarnavimo ir priežiūros paslaugų iš bendrovės „Affecto Lietuva“.

E. sveikatos projektą Registrų centre koordinavęs įmonės direktoriaus pavaduotojas Arvydas Bagdonavičius yra deklaravęs ryšį su savo broliu Vaidotu Bagdonavičiumi, kuris iki šių metų balandžio dirbo rinkodaros vadybininku bendrovėje „Affecto Lietuva“.

A. Bagdonavičius pernai pavasarį turėjo tapti naujuoju Registrų centro vadovu, tačiau Seimo Antikorupcijos komisijai konstatavus, kad atsakomybė dėl e. sveikatos projekto trūkumų tenka ir jam, vadovo konkursas buvo nutrauktas ir paskelbtas naujas.

Vertino tris projektus

Auditą atliko Susisiekimo ministerija, bendradarbiaudama su VPT ir nepriklausomais IT srities ekspertais.

Buvo įvertinti trys Registrų centro įgyvendinti e. sveikatos sistemos kūrimo 3-ojo etapo projektai: e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos ir dviejų jos posistemių – elektroninio recepto bei nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos.

Registrų centro užsakymu e. sveikatos informacinę sistemą už 1,541 mln. eurų kūrė ir diegė Lietuvos ir Estijos bendrovė „Nortal“, e. recepto posistemę už 393 tūkst. eurų bendrovė „Algoritmų sistemos“, nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemą už 868,7 tūkst. eurų bendrovės „Bull Baltija“ ir „Softneta“.

Europos Sąjungos remiamas e. sveikatos projektas įgyvendinamas nuo 2005 metų, investicijos į jį siekė 40 mln. eurų, iš jų 30,8 mln. eurų – ES parama (2007–2013 metais, 2014–2020 metais jai skirta dar 28,25 mln. eurų).

Sistema turėjo skaitmenizuoti pacientų duomenis – ligos istorijos įrašus, receptus, gydymą, tyrimų rezultatus, sudaryti galimybę keistis šiais duomenimis tarp gydymo įstaigų.

Šiuo metu vyksta ketvirtasis projekto, turinčio sumažinti vizitų pas medikus skaičių, etapas, jam reikės dar per 28 mln. eurų.