E. sveikatai reikės ir prokurorų įvertinimo
Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja va­kar nu­spren­dė dėl e. svei­ka­tos sis­te­mos ga­li­mo sa­bo­ta­vi­mo kreip­tis į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas ir pra­šy­ti, kad at­lik­tų iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. To­kį ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Vi­ta­li­jaus Gai­liaus nu­si­tei­ki­mą lė­mė sis­te­mą da­bar ad­mi­nis­truo­jan­čios vals­ty­bės įmo­nės Re­gis­trų cen­tro at­sto­vų pa­aiš­ki­ni­mai.

Registrų centro Informacinių technologijų centro vyriausiasis strateginio planavimo ekspertas Darius Prialgauskas Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje suabejojo, ar kompetentingai parengtos Valstybės kontrolės išvados dėl e. sveikatos veiklos.

„Jeigu vertintume pagal studentų baigiamųjų darbų vertinimo skalę, šios išvados daugiau kaip trejeto nevertos“, – kalbėjo jis.

Anot D. Prialgausko, svarbiausia tai, kad liko neįvertinta teisinė aplinka. Esą ši aplinkybė ir lėmė išvadų „esminį nukrypimą“. Registrų centro atstovas pabrėžė, kad ilgesnio nei 7 metų laikotarpio strateginio planavimo dokumentus, o toks yra ir e. sveikatos programa, turėtų tvirtinti Vyriausybė. Dabar, stebėjosi D. Prialgauskas, visus dokumentus tvirtina sveikatos apsaugos ministras, nors tai būtų Vyriausybės kompetencija.

Valstybės kontrolės balandį parengtose išvadose konstatuojama, kad naudojimasis e. sveikatos sistema išlieka pasyvus, neišspręsta IT infrastruktūros trūkumo problema, nėra sukurtos visos būtinos e. sveikatos sistemai reikalingos sąsajos tarp įstaigų, stringa e. parašo naudojimas, nėra aiškus incidentų valdymo ir šalinimo procesas, užtikrinamos ne visos ypatingos svarbos asmens duomenų saugumo priemonės, kyla klausimų dėl sistemos palaikymo ateityje.

Gal tiesiog piktnaudžiavimas

Seimo Antikorupcijos komiteto pirmininko V. Gailiaus paklaustas, nejaugi tik dėl nekokybiškai parengtų audito išvadų e. sveikatos sistema veikia blogai, D. Prialgauskas atsakė, kad pastaruoju metu e. sveikatos sistema yra pakirsta „sabotavimo arba nekompetencijos“. Anot jo, išorinės sistemos, kurioms suteikta teisė nemokamai gauti duomenis iš valstybinės sistemos, šia teise piktnaudžiauja. Esą todėl pastaruoju metu iš Registrų centro buvo „išpumpuojama tris kartus daugiau duomenų, nei išpumpuoja visa Lietuva“. D. Prialgausko teigimu, Registrų centras ėmėsi radikalių priemonių, ir sistemos apkrovimas antradienį buvo sumažintas nuo 100 iki 50–70 procentų.

„Kadangi mano ir mano kolegos mobilieji telefonai taip pat buvo blokuojami, manome, kad tai buvo išorinio sabotavimo atvejai“, – konstatavo D. Prialgauskas.

Komisijos pirmininkui pasiteiravus, ar Registrų centras dėl sistemos sabotavimo kreipėsi į teisėsaugos institucijas, D. Prialgauskas atsakė, kad to padaryti dar nespėta. Tuomet iniciatyvos ėmėsi V. Gailius. Jis informavo, kad Antikorupcijos komisijos posėdžio išklotinė bus perduota Generalinei prokuratūrai.

„Komisijai buvo pateikta informacija, kad piktybiškai sabotuojama e. sveikatos sistemos veikla arba vykdomos nežinia kokios atakos prieš Registrų centro informacines sistemas. Mes elgiamės atsakingai ir informuosime ikiteisminio tyrimo įstaigą, kad buvo kenkiama Registrų centro veiklai“, – „Lietuvos žinioms“ komentavo V. Gailius.

Reikia kalbėtis su kiekvienu

Registrų centro direktoriaus pavaduotojas Arvydas Bagdonavičius po Antikorupcijos komisijos posėdžio siūlė nedramatizuoti padėties. Anot jo, e. sveikatos sistema dabar kiekvieną dieną įvertina apie milijoną įrašų. Sistemos valdytojo užduotis – atsijoti, kad vartotojai imtų tik tuos duomenis, kurių jiems reikia, ir nesisiųstų tų, kurių nereikia. „Yra daugybė trečiųjų sistemų, kurias kažkas sukūrė ir dabar paliko likimo valiai. Reikia baigti politikuoti ir kalbėti su kiekvienu vartotoju aiškinantis, ko jam reikia ir ko nereikia“, – pabrėžė A. Bagdonavičius.

E. sveikatos sistemos vartotojai turi apie 500 unikalių IP adresų. Įvertinant tai, kad, pavyzdžiui, kelias ar keliasdešimt vaistinių turintis tinklas naudoja vieną IP adresą, e. sistemos vartotojų yra gerokai daugiau.

Sistemą perims VLK

Pasikvietusi Registrų centro atstovus, Seimo Antikorupcijos komisija pagal parlamento pavedimą aiškinasi, kodėl e. sveikatos sistema nesklandžiai veikia. „Turime sukaupę nemažai informacijos. Šiandien gavome atsakymus į kai kuriuos klausimus, dėl kurių turėjome neišsamius duomenis“, – po posėdžio konstatavo komisijos pirmininkas.

„Lietuvos žinios“ rašė, kad e. sveikatos sistemos diegimui pasiekus finišo tiesiąją nuspręsta administravimą iš jai gyvybę įpūtusio Registrų centro perduoti Valstybinei ligonių kasai (VLK). Taip tikimasi optimizuoti veiklą ir administravimo išlaidas. Nuo kitų metų kovo 1 dienos visos gydymo įstaigos privalės prisijungti prie šios valstybės elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos. Dabar sistemą administruojančio Registrų centro duomenimis, ja naudojasi apie 40 proc. gydymo, sveikatos priežiūros įstaigų bei vaistinių. Sistemos veikimo efektyvumo klausimas tampa itin svarbus po pastarojo meto Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimų, suvaržiusių receptinių vaistų įsigijimą. Vyriausybės protokoliniu sprendimu e. sveikatos administravimą VLK nurodoma perimti nuo kitų metų liepos 1 dienos.