Dviems signatarams skyrė rentas
Bu­vu­siam Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tui Sta­siui Kro­pui ir bu­vu­siam ad­vo­ka­tui Ze­no­nui Juk­ne­vi­čiui Vy­riau­sy­bė sky­rė vals­ty­bi­nes sig­na­ta­ro ren­tas. Ren­tos jiems abiem pri­klau­so kaip Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rams.

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą projektą, S. Kropui renta bus skaičiuojama nuo 2017 metų liepos 15 dienos, Z. Juknevičiui – nuo 2018 metų kovo 9 dienos. Nuo tada jie neturi draudžiamųjų pajamų.

Signataro valstybinės rentos dydis yra 50 proc. Seimo nario pareiginės algos per mėnesį. Šiuo metu parlamentarų pareiginė alga siekia 2570,5 euro neatskaičius mokesčių.