Du lietuviai grįžta į Lietuvą iš nuo uragano nukentėjusios Šv. Martyno salos
Lie­tu­vos dip­lo­ma­tams ope­ra­ty­viai bend­ra­dar­biau­jant su Is­pa­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos kri­zių cen­tru, pir­mie­ji du Lie­tu­vos pi­lie­čiai iš nuo ura­ga­no „Ir­ma“ nu­ken­tė­ju­sios Šv. Mar­ty­no sa­los šian­dien grįž­ta į Vil­nių ir Lon­do­ną.

Užsienio reikalų ministerija ir diplomatinės atstovybės Vašingtone, Paryžiuje ir Hagoje toliau deda visas pastangas, kad iš uragano nuniokotų salų Karibų jūroje galėtų išvykti visi to pageidaujantys Lietuvos piliečiai.

Primename, kad pirminė informacija konsulinės pagalbos klausimais Užsienio reikalų ministerijoje visą parą teikiama telefonu +370 5 236 2444 arba el. paštu pilieciai@urm.lt. Su Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone galima susisiekti tel. +1 202 234 5860 arba el. paštu consul.us@urm.lt, Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijoje tel. +336 75 04 15 01 arba el. paštu consul.fr@urm.lt, ambasada Hagoje tel. +31 646 094 634 arba el. paštu amb.nl@urm.lt.