Drastiškai didinamos baudos už alkoholio vartojimą
Sei­mas griež­ti­na bau­das dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo vie­šo­se vie­to­se, au­to­mo­bi­ly­je, par­da­vi­mą ne­pil­na­me­čiams.

Už alkoholinių gėrimų pardavimą asmenims, jaunesniems nei 20 metų, nuo kitų metų grės 90 – 180 eurų bauda. Už tokią Administracinių nusižengimų kodekso pataisą ketvirtadienį balsavo 65 Seimo nariai, prieš buvo septyni, 31 susilaikė.

Pakartotinis toks pažeidimas užtrauks baudą nuo 180 iki 400 eurų. Dabar numatyta dvigubai mažesnė bauda už pakartotinį nusižengimą.

„Mes tokiais sprendimais stumiame į pogrindį, stumiame į šešėlį žmones, stumiame į šešėlį verslą. Kyla daug abejonių ir nerimo, kaip tai bus įgyvendinama“, – ketvirtadienį projektą kritikavo liberalė Aušrinė Armonaitė.

Pritaikydamas Administracinių nusižengimų kodeksą nuo 2018-ųjų turinčiam įsigalioti draudimui jaunesniems nei 20 metų asmenims vartoti alkoholį, parlamentas įvedė ir naujų sankcijų.

Vartojant alkoholį automobilyje – 20–100 eurų bauda

Nutarta baudas skirti ir už alkoholinių gėrimų vartojimą automobilių salonuose. Tai užtrauks baudas nuo 20 iki 100 eurų.

Vartojant viešose vietose – 20–100 eurų bauda

Pagal priimtą pataisą, minėta bauda grės už alkoholinių gėrimų ir kitų naudojant spiritą pagamintų svaigalų gėrimą gatvėse, stadionuose, skveruose, parkuose, visų rūšių viešajame transporte, automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos, taip pat parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose.

Anksčiau už svaigalų vartojimą dar galima buvo skirti įspėjimą. Ketvirtadienį šį sankcija panaikinta.

Alkoholio vartojimas draudžiamu metu užtrauks 14–30 eurų baudą

Taip pat nustatytos baudos už alkoholio išnešimą iš viešojo maitinimo vietų tuo metu, kai įstatymas draus prekybą svaigalais – pirmadieniais-šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais – iki 10 valandos ir nuo 15 valandos. Už tai grės bauda nuo 14 iki 30 eurų, pakartotinai nusižengus – iki 90 eurų.

Be to, už minėtą nusižengimą gali būti taikomas įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

Maudynės draudžiamose vietose, ar išgėrus, apsvaigus – 100–300 eurų bauda

Taip pat ketvirtadienį Seimas nusprendė, kad turi būti baudžiama už maudymąsi draudžiamose vietose arba draudžiamu laiku, apsvaigus, saugaus elgesio taisyklių pažeidimus ant ledo. Už tai bus baudžiama nuo 100 iki 300 eurų, pakartotinai nusižengus – iki 900 eurų.

„Aš matau, kad žūklės ant ledo mėgėjams yra vienas iš apribojimų, atsiranda nauja bauda jiems. Dar siūlyčiau pagalvoti apie medžiotojus, tikrai yra problemų. Čia šalia automobilių salonų galima būtų įrašyti kokias nors medžiotojų trobeles. Siūlau plėsti, nesustoti“, – ironizavo konservatorius Arvydas Anušauskas.