DP juodosios buhalterijos byloje kaltinimai Žilvinui Žvaguliui subliuško
Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas an­tra­die­nį dėl me­la­gin­go par­ody­mų da­vi­mo Dar­bo par­ti­jos (DP) juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je iš­tei­si­no at­li­kė­ją Žil­vi­ną Žva­gu­lį.

Prokuratūra siūlė jam skirti 7532 eurų bauda.

Ž. Žvagulis kaltintas, kad melagingai liudijo posėdyje apklausiamas Darbo partijos neoficialios buhalterijos byloje 2012 metų rugsėjo 7 dieną. Prokuratūra kaltino, kad Ž. Žvagulis davė melagingus parodymus, jog koncertuodamas Darbo partijos renginiuose, pagal sutartį, kurią iš Darbo partijos pusės pasirašė „darbietė“ V. Vonžutaitė, 2005–2006 metais jis jokio honoraro negaudavo, koncertavo tik už transporto išlaidas, kurios siekė 400–500 litų, esą tūkstantinio atlygio už koncertus nebuvo.

Prokuratūros duomenimis, už Ž. Žvagulio koncertus buvo mokama iš neoficialios partijos kasos, už kiekvieną koncertą jam buvo sumokama po 5 tūkst. litų. Darbo partijos būstinėje rastuose išlaidų orderiuose nurodyta, kad Ž. Žvaguliui už vieną koncertą mokėti 5 tūkst. litų (apie 1,4 tūkst. eurų).

2013 metų liepą Darbo partijos byloje nuosprendį paskelbęs Vilniaus apygardos teismas prokuratūrai pasiūlė įvertinti galbūt melagingus kai kurių liudytojų parodymus. Tarp šių liudytojų buvo paminėti tuometiniai Seimo nariai, „darbiečiai“ Valdas Skarbalius, Saulius Bucevičius, žinomi atlikėjai Ž. Žvagulis ir Juozas Liesis. Buvęs Seimo nariai ir J. Liesis taip pat perduoti teismui.

Per visą tyrimą dėl melagingų parodymų įtarimų sulaukė 20 asmenų.

Už melagingų parodymų davimą įstatymas numato baudą, viešuosius darbus, laisvės apribojimą, laisvės atėmimą.