Donaldas Trumpas: Baltijos šalys – pavyzdys kitoms NATO šalims dėl gynybos finansavimo
Bal­ti­jos ša­lių pre­zi­den­tus pri­ėmęs Jung­ti­nių Vals­ti­jų va­do­vas Do­nal­das Trum­pas vie­šai par­agi­no Lie­tu­vos pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę pri­pa­žin­ti jo nuo­pel­nus NA­TO.

„Trys Baltijos šalių prezidentai ką tik man pasakė, kad NATO pradėjo leisti didžiulius kiekius pinigų D. Trumpo dėka. To niekada nebūtų nutikę, taigi NATO tapo daug stipresnė. Gal jūs norėtumėte tai pasakyti, ar norėtumėte tai pasakyti, ponia prezidente? Prašau“, – į D. Grybauskaitę kreipėsi D. Trumpas.

„Ar tai D. Trumpas, kuris padarė pokyčius NATO? Tai labai rizikingas klausimas, bet jeigu ji pasakytų tai, ką pasakė Ovaliniame kabinete...“, – klausė D. Trumpas.

Lietuvos prezidentė į tai atsakė, kad JAV lyderystė svarbi NATO, o sąjungininkai prieš prašydami kitų paramos pirmiausia turi padaryti savo namų darbus. Kaip pavyzdį ji pateikė Baltijos šalių sprendimą skirti gynybai 2 proc. bendrojo vidaus produkto.

„Aš galiu pakartoti, kad tai yra labai geras spaudimas mums visomis, visoms NATO narėms, tai puikus spaudimas visam politiniam elitui, kuris galvoja, kad kažkas kitas turi juos gintis, bet ne jie patys“, – sakė D. Grybauskaitė.

D. Trumpas susitikime su Baltijos šalių vadovais taip pat kelis kartus pakartojo, kad jis buvo itin griežtas Maskvai, bet pridūrė, kad geri santykiai su Rusija būtų „geras dalykas, o ne blogas dalykas“.

„Beveik visi su tuo sutinka, išskyrus labai kvailus žmones“, – kalbėjo jis.

D. Trumpas be kita ko paragino kitas NATO šalis sekti Lietuvos, Latvijos ir Estijos pavyzdžiu finansuojant gynybą.

„Jūsų įsipareigojimas pasidalyti našta yra pavyzdys, kaip kartu nešti šią naštą turi kitos NATO šalys ir partnerės visame pasaulyje“, – bendroje Baltijos šalių ir JAV prezidentų spaudos konferencijoje sakė D. Trumpas.

Visos Baltijos šalys šiemet krašto apsaugai skiria 2 proc. bendrojo vidaus produkto, kaip ir yra numatyta NATO dokumentuose.

D. Trumpas rinkimų kampanijos metu ir savo kadencijos pradžioje ne kartą kritikavo NATO, vadinamas jį atgyvenusiu aljansu. Jis itin piktais žodžiais atsiliepdavo apie sąjungininkus NATO, neskiriančius pakankamai lėšų gynybos reikmėms.