Diplomato munduras vėl be dėmių
Iš ge­ne­ra­li­nio kon­su­lo par­ei­gų Al­ma­to­je, Ka­zachs­ta­ne, ga­li­mai dėl ne­skaid­raus vi­zų iš­da­vi­mo bir­že­lį at­šauk­tas Re­gi­man­tas Jab­lons­kas vėl dir­ba Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (URM). Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) ne­įž­vel­gė prie­žas­čių, ko­dėl jis to­liau ne­ga­lė­tų dirb­ti dip­lo­ma­ti­nio dar­bo.

Beveik keturis mėnesius verdikto dėl tolesnės savo diplomatinės karjeros laukęs R. Jablonskas – reabilituotas. Išsamų tyrimą dėl jo veiklos atlikęs VSD konstatavo, kad buvęs generalinis konsulas gali dirbti toliau, t. y., jo leidimas dirbti su įslaptinta informacija gali būti atnaujintas. Be kita ko, R. Jablonskui teko ištverti tyrimą poligrafu.

Už laikotarpį, kai R. Jablonskas buvo nušalintas nuo pareigų, URM jam privalės išmokėti atlyginimą bei delspinigius. Tačiau į Almatą diplomatas negrįš. Dabar buvęs generalinis konsulas yra URM Politikos planavimo departamento ambasadorius ypatingiems pavedimams. „Šiuo metu sprendžiama dėl tolesnio R. Jablonsko veiklos vertinimo ir darbo diplomatinėje tarnyboje“, – buvusio generalinio konsulo karjeros galimybes „Lietuvos žinioms“ komentavo URM.

Lojalus valstybei

R. Jablonskui atstovaujančio advokato padėjėjo Juriaus Petreikio teigimu, visi diplomatui mesti kaltinimai, kuriuos surašė URM generalinis inspektorius ir dėl kurių jis buvo atšauktas iš Almatos įtariant neskaidria, o gal ir nusikalstama veika, buvo patikrinti ir nė vienas jų nepasitvirtino. „Nebuvo rasta net menkiausios užuominos, dėl ko būtų galima suabejoti R. Jablonsko teise dirbti su įslaptinta informacija. Tai reiškia, kad jis yra lojalus ir ištikimas savo valstybei“, – „Lietuvos žinioms“ sakė teisininkas.

Pasak jo, buvusiam generaliniam konsului pateikti kaltinimai iš esmės rėmėsi anoniminiais Kazachstano turistinių firmų ir vizų tarpininkų URM atsiųstais laiškais. „Matyt, ten vyko kažkoks tarpusavio karas, pasistumdymas, o generalinis konsulas atsidūrė fronto linijoje“, – spėjo J. Petreikis. Jo nuomone, visą „golgotos kelią“ per pastaruosius kelis mėnesius įveikęs R. Jablonskas gali drąsiai pretenduoti į visas diplomatines pareigas.

Komentavo lakoniškai

Nuo 2015 metų rugpjūčio Almatoje dirbusio R. Jablonsko atšaukimo į Vilnių priežastis užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius birželį „Lietuvos žinioms“ komentavo lakoniškai. „Sakyčiau, kad buvome nepatenkinti konsulo veikla“, – tuomet teigė ministras. Jo atstovai vėliau pridūrė, kad diplomatas buvo sugrąžintas gavus informacijos apie neskaidrų vizų išdavimą. Pranešta, kad atlikus vidinį tyrimą Almatoje surinktos informacijos pagrindu URM Atestacijos komisija ministrui diplomatą atšaukti. Kadangi Diplomatinės tarnybos įstatyme nustatytas imperatyvus reikalavimas, kad diplomatu gali tapti tik pilietis, turintis leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, URM kreipėsi į VSD.

Pats R. Jablonskas tuomet aiškino, kad jam metami kaltinimai dėl galimai neskaidrios ar neteisėtos veiklos yra nepagrįsti, „neturi faktinio pagrindo ir yra inspiruoti Almatoje veikiančių ir tarpusavyje konkuruojančių turistinių firmų ir vizų tarpininkų, nepatenkintų sugriežtinta vizų išdavimo tvarka, gandų“.

Ministerijos senbuvis

51 metų R. Jablonskas Vilniaus universitete baigė ekonomiką, turi bakalauro laipsnį. URM jis dirba daugiau kaip ketvirtį amžiaus – nuo 1991 metų. Pradžia buvo Dvišalių santykių departamente NVS skyriuje, R. Jablonskas buvo trečiasis, antrasis ir pirmasis sekretorius. Vėliau ketverius metus jis dirbo Lietuvos ambasadoje Ukrainoje, buvo pirmasis sekretorius, patarėjas ekonomikos klausimais.

Grįžęs į Vilnių diplomatas dirbo URM Ekonomikos departamento Užsienio prekybos politikos skyriaus pirmuoju sekretoriumi, patarėju. Vėliau R. Jablonskas trejus metus buvo ekonomikos patarėjas Lietuvos ambasadoje Norvegijoje. Prieš paskiriant dirbti į Almatą, R. Jablonskas septynerius metus ėjo URM Išorinių ekonominių santykių departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas.