Dėl techninio gedimo pasienyje nusidriekė eilės
Dėl su­tri­ku­sio duo­me­nų ba­zių vei­ki­mo ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tuo­se bu­vo su­si­da­riu­sios trans­por­to prie­mo­nių ei­lės, pra­ne­šė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT).

„Maždaug nuo 11 iki 13 valandos buvo sutrikęs duomenų bazių veikimas, jas pasieniečiai naudoja kontrolės punktuose“, – BNS penktadienį sakė VSAT atstovas spaudai Giedrius Mišutis.

„Tuo metu laikinai buvo sustabdytos patikros procedūros ir keliaujantieji tą maždaug dviejų valandų laikotarpį negalėjo kirsti Lietuvos sienos“, – pridūrė jis.

Pasak G. Mišučio, pašalinus gedimą iki ketvirtadienio vakaro valstybės sieną kertančių automobilių srautai išsilygino.

Pasienio kontrolės punktuose naudojamas duomenų bazes valdo Vidaus reikalų ministerijai pavaldus Informatikos ir ryšių departamentas.

Dėl kietojo disko gedimo šioje institucijoje ketvirtadienį laikinai buvo sutrikusi ir valstybės įmonės „Regitra“ veikla.