Dėl techninio gedimo laikinai buvo sutrikusi „Regitros“ veikla
Dėl kie­to­jo dis­ko ge­di­mo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­val­džia­me In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­te ket­vir­ta­die­nį lai­ki­nai bu­vo su­tri­ku­si vals­ty­bės įmo­nės „Re­gi­tra“ veik­la.

„Turėjome techninį sutrikimą – fizinį disko gedimą, kurį jau pašalinome. Sutrikimai galėjo atsiliepti transporto priemonių patikrinimui „Regitroje“, – BNS ketvirtadienį teigė Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pavaduotoja Alvyda Pupkovienė.

„Regitros“ atstovė Emilija Bardauskienė BNS teigė, kad buvo sutrikusi išorinių registrų – gyventojų ir administracinių nusižengimų – veikla. Pasak jos, šiuo metu problema yra išspręsta.

„Dėl šių sutrikimų negalėjome patikrinti duomenų apie asmenį, negalėjome užsakyti ar išduoti vairuotojo pažymėjimų“, – BNS ketvirtadienį teigė E. Bardauskienė.

Vidaus reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad dėl gedimo neveikė Gyventojų registras ir su juo susijusios paslaugos – buvo nepriimami prašymai išduoti ir keisti asmens dokumentus, paslaugos neteiktos ir užsienio piliečiams.