Dėl sesers mirties atšaukė vizitą Lietuvoje
Ny­der­lan­dų ka­ra­lie­nė Ma­xi­ma kar­tu su sa­vo vy­ru ka­ra­liu­mi Wil­le­mu-Ale­xan­de­riu at­ei­nan­tį sa­vait­ga­lį vyks į Ar­gen­ti­ną da­ly­vau­ti sa­vo jau­nes­nės se­sers lai­do­tu­vė­se, to­dėl tu­rė­jo at­šauk­ti ke­le­tą sa­vo vi­zi­tų, įskai­tant ke­lio­nę po Bal­ti­jos ša­lis.

Karalienės sesuo – 33 metų argentinietė Ines Zorreguieta (Ines Soregieta) – trečiadienio vakarą buvo rasta negyva savo bute Buenos Airėse. Manoma, kad kentėjo nuo gilios depresijos ir veikiausiai nusižudė.

Ateinantį savaitgalį karalius Willemas-Alexanderis ir karalienė Maxima dalyvaus I. Zorreguietos laidotuvėse Argentinos sostinėje.

Karalienė Maxima atšaukė visus savo viešus susitikimus iki kitos savaitės pabaigos, įskaitant vizitus Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Vis dėlto Willemas-Alexanderis, grįžęs iš laidotuvių, suplanuotuose vizituose dalyvaus.

Planuota, kad Olandijos karališkoji pora Lietuvos vadovės Dalios Grybauskaitės kvietimu Lietuvoje lankysis birželio 13–15 dienomis, informavo prezidentės spaudos tarnyba.

Vizitas Latvijoje buvo numatytas birželio 11–12, o Estijoje – 12–13 dienomis.