Dėl sausros siūloma skelbti ekstremalią situaciją šalies mastu
Vy­riau­sy­bės ko­mi­si­ja ket­vir­ta­die­nį pa­siū­lė dėl saus­ros skelb­ti eks­tre­ma­lią si­tua­ci­ją vals­ty­bės mas­tu.

Galutinį sprendimą dėl ekstremalios situacijos priims Ministrų kabinetas.

„Teiksime Vyriausybei skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu“, – žurnalistams po komisijos posėdžio sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Žemės ūkio ministerija prognozuoja, kad užsitęsus sausringam periodui, vasarinių pasėlių derlius Lietuvoje gali būti apie trečdaliu mažesnis nei pernai.

21-oje Lietuvos savivaldybėje, kurioje tęsiasi stichinė sausra arba užsitęsęs sausas periodas yra pasiekęs pavojingo meteorologinio reiškinio rodiklius, derlius gali būti perpus ar daugiau mažesnis nei 2017 metais.