Dėl prastų santykių Rusijos ambasadorius kaltina Lietuvą
„Gy­ve­ni­mas vis­ką su­dė­lios į sa­vo vie­tas ir ati­tin­ka­mai at­ly­gins mū­sų tar­pu­sa­vio san­ty­kių lai­do­to­jams“, – „Fa­ce­boo­ke“ par­eiš­kė Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Alek­sand­ras Udal­co­vas, mes­da­mas ak­me­nis į mū­sų ša­lies po­li­ti­kos dar­žą.

Pirmą kartą tokį pareiškimą soc. tinkluose išplatinęs Rusijos ambasadorius Lietuvoje A. Udalcovas teigė, kad jam, kaip profesionalui, kyla keletas klausimų.

Kalbėti apie kokius nors žingsnius, tarkime, atnaujinti Tarpvalstybinės komisijos darbą, beprasmiška, kol Lietuvos užsienio politikos institucijai vadovauja dabartinis vadovas.

„Pirma, kam rinkti „tarybą Filiuose“ pagal problematiką, taip pat ir dėl santykių su Rusija, jei iš anksto skelbiama, kad jokio santykių gerėjimo negali būti a priori? Matyt, tokiu atveju kalba eina apie eilinę bjaurasties porciją mūsų šalies adresu?“ – per socialinį tinklą „Facebook“ klausė jis. Ir teigė, kad dėl to nė nereikia specialiai rinktis: bjaurastis ir taip veržiasi permanentiškai ir iniciatyviai.

„Antra, kaip atrodo pasikeitimo nuomonėmis rezultatas apie dvišalius santykius ir išvada apie tai, kad juos gerinti turi partneris, vykdydamas vietinės pusės reikalavimus, panašius į kliedesius? Atsakymas vienas: tiesiog absurdiškai!“ – mano Rusijos ambasadorius.

A. Udalcovas tęsė, kad, kalbant rimtai, būtent Lietuvos valdžia nuvarė, beje, tikslingai ir apgalvotai, mūsų šalių santykius į aklavietę ir su pavydėtinu atkaklumu tęsia šią perspektyvos pačiai Lietuvai neturinčią liniją.

Rusijos ambasadoriaus nuomone, dėl oficialaus Vilniaus kaltės Rusijos užsienio politikos prioritetų sistemoje Lietuva, kaip objektas, prasitrynė.

Anot A. Udalcovo, kalbėti apie kokius nors žingsnius, tarkime, atnaujinti Tarpvalstybinės komisijos darbą, beprasmiška, kol Lietuvos užsienio politikos institucijai vadovauja dabartinis vadovas.

„Beje, esu įsitikinęs, gyvenimas viską sudėlios į savo vietas ir atitinkamai atlygins mūsų tarpusavio santykių laidotojams, – mano Rusijos ambasadorius Lietuvoje. – Atidus stebėtojas atkreips dėmesį, kad tas procesas jau prasidėjo, bet kol kas ne valdžios struktūrose.“

Kaip rašė LŽ, santykius su Rytų kaimynais drauge su užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi bei keliais ambasadoriais vakar aptaręs premjeras Saulius Skvernelis patikino, kad jo ir prezidentės Dalios Grybauskaitės pozicija Rusijos atžvilgiu neprieštarauja viena kitai. Po renginio L. Linkevičiuspareiškė, kad Lietuva neturi priežasčių keisti politinę laikyseną Rusijos atžvilgiu. Pasak ministro, kalbėta apie praktinį lygmenį, „kuriame yra daug ką nuveikti, o kokių nors mūsų politinės laikysenos korekcijų nėra“. Santykių su Rusija atšilimas, ministro žodžiais, galimas tik šios šalies iniciatyva.