Dėl Povilo Urbšio elgesio inicijuota peticija
Žur­na­lis­tas And­rius Ta­pi­nas kvie­čia pi­lie­tiš­kai įver­tin­ti Sei­mo na­rio Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jai pri­klau­san­čio Po­vi­lo Urb­šio poel­gį. Jis įre­gis­tra­vo pe­ti­ci­ją, ku­ria Sei­mo eti­kos sar­gai ra­gi­na­mi pri­nci­pin­gai įver­tin­ti par­la­men­ta­ro po­le­gį, o LVŽS – pa­ša­lin­ti jį iš frak­ci­jos.

Pasak A. Tapino, 2016 metų LVŽS rinkiminėje programoje „Darni Lietuva“ motinystė buvo akcentuojama kaip vienas kertinių ramsčių, o gimęs vaikas – vertybė ne tik tėvams, bet ir valstybei. Programa teigė, kad visuomenėje labai svarbu skleisti gyvybės kultūrą.

„Šiuos gražius žodžius nubraukia LVŽS frakcijai priklausančio Seimo nario Povilo Urbšio elgesys, kuris 2017 metų lapkričio 9 dieną Seimo posėdyje pareikalavo, kad įstatymo projektą dėl embrionų saugojimo pateiktų ne vaiko besilaukianti parlamentarė, o koks nors kitas Seimo narys. Toks Seimo nario poelgis yra ne tik neetiškas ir įžeidžiantis visas Lietuvos moteris, bet ir galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnį, užtikrinantį lygias galimybes visiems asmenimis“, – rašo A. Tapinas.

Jo nuomone, Seimo nario paaiškinimas, esą jis norėjęs apsaugoti parlamentarę bei LVŽS frakcijos Seime seniūno Ramūno Karbauskio pateisinimas, kad Povilas Urbšys „toks yra ir toks jo charakteris“ yra nepakankami ir neadekvatūs.

„Todėl mes, pasirašiusieji šią peticiją, reikalaujame Seimo Etikos ir procedūrų komisijos principingai įvertinti Seimo nario Povilo Urbšio elgesį, o LVŽS frakcijos Seime – ne tik žodžiais atsiriboti nuo Povilo Urbšio, bet ir pašalinti jį iš frakcijos“, – ragina žurnalistas.