Dėl pažeidimų Technikos priežiūros tarnyboje atleidžiamas direktorius Algirdas Mizaras
Dėl pa­žei­di­mų Tech­ni­kos prie­žiū­ros tar­ny­bo­je, ti­kri­nan­čio­je po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gų įren­gi­nių būk­lę, at­leis­tas jos va­do­vas Al­gir­das Mi­za­ras.

Atšaukti tarnybos vadovą iš pareigų nusprendė socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Ministerija yra šios viešosios įstaigos steigėja, A.Mizaras jai vadovavo beveik trejus metus.

„Buvo neužtikrintas vidaus kontrolės sistemos veikimas tiek organizuojant apskaitą, tiek vykdant bankines operacijas, naudojant tarnybinį transportą, tiek kitose srityse, taip pat darbuotojams buvo mokami priedai, viršijantys atlyginimą ir kartais siekiantys net iki 200 procentų“, – BNS pasakojo L.Kukuraitis.

Jo teigimu, situacija tarnyboje buvo prasta dar iki ateinant vadovauti A.Mizarui.

„Jis iš tiesų paveldėjo įsisenėjusias problemas, nėra taip, kad jis jas sukūrė, bet tiesiog su jomis nesusitvarkė“, – sakė ministras.

L.Kukuraitis aiškino, kad bus sprendžiama ir dėl pačios įstaigos funkcijų perdavimo privačiam sektoriui.

„Rinkoje yra privataus kapitalo dalyvių, kurie teikia praktiškai visas tokias pat paslaugas, kyla klausimas, ar valstybė turėtų tuo užsiimti“, – teigė ministras.

Viešosios įstaigos interneto svetainėje nurodoma, kad pagrindinė Technikos priežiūros tarnybos veikla yra potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimas, įrenginių atitikties įvertinimas, statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, asmenų ir suvirinimo procesų sertifikavimas, metalinių konstrukcijų ir suvirintųjų sujungimų ardomieji ir neardomieji bandymai.

Kaip pranešė ministerija, sprendimas atšaukti A.Mizarą iš pareigų priimtas remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus išvadomis, taip pat atsižvelgiant į Komisijos dėl galimo direktoriaus darbo drausmės pažeidimo išvadas bei Technikos priežiūros tarnybos valdybos tarnybinius pranešimus.