Dėl pavadinimo tikisi susitarti
Par­ti­jos va­lią dėl pa­si­trau­ki­mo opo­zi­ci­jon vyk­dan­tys so­cial­de­mo­kra­tai ti­ki­si ge­ruo­ju su­si­tar­ti su „vals­tie­čius“ pa­si­rin­ku­sia ir par­ti­ją pa­li­ku­sia gau­ses­ne frak­ci­jos da­li­mi dėl Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos pa­va­di­ni­mo pe­rė­mi­mo, o nau­jos frak­ci­jos kol kas ne­įkū­rė.

Ketvirtadienio rytą Seime posėdžiavę socialdemokratai derybininku su kita frakcijos dalimi paskyrė Juozą Oleką bei pradėjo rinkti parašus po deklaracija dėl frakcijos įkūrimo. Visgi neaišku, ar jiems pavyks naują frakciją paskelbti ketvirtadienį – susirinkime dalyvavo mažiau nei septyni parlamentarai, kiek reikia įkurti frakcijai.

„Šiandien mes jokių sprendimų nepriiminėjome, yra sprendžiami techniniai išsiskyrimo klausimai ir Juozas Olekas yra įpareigotas su Juozu Palioniu tuos techninius klausimus derinti, t.y. kas, kur, kaip, pradedant nuo referentų, frakcijų kvotų dėl įvairių pareigų komitetuose, baigiant patalpomis ir aibe kitų dalykų, kurie Seime yra svarbūs“, – po susitikimo žurnalistams sakė G.Paluckas.

„Po frakcijos kūrimo deklaracija parašus mes po truputį renkame, apie frakcijos įkūrimą mes paskelbsime oficialiai kaip priklauso pagal Seimo statutą, bet tai susiję su techniniais dalykais. J. Olekas turi suderinti tuos klausimus su A. Palioniu, nes labai svarbu pavadinimas, koks, kaip ir kieno, galų gale, jei iš vienos frakcijos tampa dvi, kažkas turi naują pavadinimą arba paimti, arba pakeisti. Mums svarbu, kad būtumėm Socialdemokratų partijos frakcija“, – kalbėjo partijos vadovas.

G.Paluckas sakė tikintis, kad partijos valiai pasipriešinę kolegos perleis frakcijos pavadinimą su partijos vardu. „Aš tikiuosi, kad sutiks, nes vadinti save Socialdemokratų partijos frakcija, kai nesi partijos narys, yra šiek tiek keistoka, gal net šiek tiek ir amoralu, todėl tikimės geranoriškumo ir supratimo“, – sakė G.Paluckas.

Naują frakciją planuoja kurti susitarimo dėl bendro darbo su „valstiečiais“ nepasirašę Mindaugas Bastys, Rasa Budbergytė, Juozas Olekas, Raminta Popovienė, Julius Sabatauskas, Algimantas Salamakinas, Algirdas Sysas.

Senojoje frakcijoje liktų dirbti iš Socialdemokratų partijos pasitraukę arba pašalinti ir koaliciją su „valstiečių“ frakcija parlamente sudarę politikai – dešimt buvusių socialdemokratų ir du „darbiečiai“. Ši frakcija dabar turi Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pavadinimą.

Pagal Seimo statutą, parlamente frakciją gali sudaryti mažiausiai septyni politikai.