Dėl mokesčių reformų žlugimo baimės atšaukė vizitą Izraelyje
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis ati­dė­jo vi­zi­tą į Iz­rae­lį, kad „su­val­dy­tų pro­ce­są“ Sei­me svars­tant Vy­riau­sy­bės siū­lo­mą mo­kes­čių pert­var­ką. „Taip (vi­zi­tas ati­dė­tas), dėl struk­tū­ri­nių re­for­mų, ku­rios ju­da ne taip sklan­džiai, kaip ti­kė­ta­si, ir prem­je­rui rei­kia bū­ti no­rint su­val­dy­ti pro­ce­są“, – BNS sa­kė prem­je­ro pa­ta­rė­jas Skir­man­tas Ma­li­naus­kas.

S. Skvernelio vizitas Izraelyje buvo planuojamas kitą savaitę, birželio 18 – 20 dienomis. Darbotvarkėje buvo susitikimai su Izraelio prezidentu, premjeru ir parlamento pirmininku Jeruzalėje bei palestiniečių premjeru Betliejuje.

Pasak S. Malinausko, šiuo metu yra derinamas naujas vizitų laikas.

S. Skvernelis tikisi, kad Seimas mokesčių pertvarkos planą patvirtins iki mėnesio pabaigos, kad jis galėtų įsigalioti nuo sausio, tačiau kai kuriems pasiūlymams nepritaria ir valdančiojoje koalicijoje esantys parlamentarai.